Product SiteDocumentation Site

6.3. L'ordre apt-cache

L'ordre apt-cache pot mostrar gran part de la informació emmagatzemada a la base de dades interna d'APT. Aquesta informació és una mena de memòria cau, ja que és recopilada de les diferents fonts llistades al fitxer sources.list. Això es fa durant l'operació d'apt update.
L'ordre apt-cache pot fer cerques de paquets basades en paraules clau amb apt-cache paraula clau. També pot mostrar les capçaleres de les versions disponibles del paquet amb apt-cache show paquet . Aquesta ordre proporciona la descripció del paquet, les seves dependències, el nom del seu mantenidor, etc. Tingueu en compte que apt search, apt show, aptitude search i aptitude show funcionen de la mateixa manera.
Algunes característiques s'utilitzen rarament. Per exemple, apt-cache dumpavail mostra les capçaleres de totes les versions disponibles de tots els paquets. apt-cache pkgnames mostra la llista de tots els paquets que apareixen almenys una vegada a la memòria cau.
Una de les característiques que podria ser útil més sovint és apt-cache policy, descrit en la secció següent.

6.3.1. L'ordre apt-cache policy

L'ordre apt-cache policy mostra les prioritats de fixació (o «pinning») i les propietats de la distribució de cada font de paquets tal com s'explica a Secció 6.2.5, «Gestió de les prioritats dels paquets». També pot mostrar les prioritats de fixació per a totes les versions i fonts disponibles d'un paquet. Per a l'exemple de sources.list utilitzat a Exemple 6.2, «Arxiu /etc/apt/sources.list per a usuaris de Debian «Stable»» i APT::Default-Release establert a "bullseye", la sortida s'assemblarà a això:
$ apt-cache policy
Package files:
 100 /var/lib/dpkg/status
   release a=now
 100 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
   release o=Debian Backports,a=bullseye-backports,n=bullseye-backports,l=Debian Backports,c=main,b=amd64
   origin deb.debian.org
 990 https://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
   release v=11.0,o=Debian,a=stable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=amd64
   origin deb.debian.org
 990 https://deb.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 Packages
   release v=11.0,o=Debian,a=stable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=amd64
   origin deb.debian.org
 990 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
   release v=11.0,o=Debian,a=stable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=amd64
   origin deb.debian.org
 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
   release v=11,o=Debian,a=stable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
   origin security.debian.org
Pinned packages:
apt-cache policy també pot mostrar les prioritats de fixació per a totes les versions i fonts disponibles d'un paquet donat.
$ apt-cache policy limnoria
limnoria:
 Installed: 2021.06.15-1
 Candidate: 2021.06.15-1
 Version table:
   2021.07.21-1~bpo11+1 100
    100 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
 *** 2021.06.15-1 990
    990 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
Tot i que hi ha una versió més recent d'limnoria al dipòsit de bullseye-backports, APT no l'instal·larà automàticament basant-se en la prioritat. S'hauria d'utilitzar apt install limnoria/bullseye-backports o afegir una prioritat de fixació més alta a /etc/apt/preferences.d/limnoria.pref:
Package: limnoria
Pin: release o=Debian Backports, a=bullseye-backports
Pin-Priority: 1001
$ apt-cache policy limnoria
limnoria:
 Installed: 2021.06.15-1
 Candidate: 2021.07.21-1~bpo11+1
 Version table:
   2021.07.21-1~bpo11+1 1001
    100 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
 *** 2021.06.15-1 990
    990 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status