Product SiteDocumentation Site

6.5. Interfícies: aptitude, synaptic

APT és un programa en C++ el codi del qual resideix principalment a la biblioteca compartida libapt-pkg. L'ús d'una biblioteca compartida facilita la creació d'interfícies d'usuari («frontends»), ja que el codi contingut a la biblioteca es pot reutilitzar fàcilment. Històricament, apt-get només va ser dissenyat com un «frontend» de prova per a libapt-pkg, però el seu èxit tendeix a fer oblidar aquest fet.

6.5.1. aptitude

aptitude és un programa interactiu que es pot utilitzar en mode semigràfic a la consola. Podeu navegar per la llista de paquets instal·lats i disponibles, cercar tota la informació disponible i seleccionar paquets per instal·lar o eliminar. El programa està dissenyat específicament per ser utilitzat pels administradors, de manera que els seus comportaments per defecte estan dissenyats per ser molt més intel·ligents que els d'apt-get, i la seva interfície és molt més fàcil d'entendre.
El gestor de paquets aptitude

Figura 6.1. El gestor de paquets aptitude

Quan s'inicia, l'aptitude mostra una llista de paquets ordenats per estat (instal·lats, no instal·lats o instal·lats però no disponibles en els miralls — altres seccions mostren tasques, paquets virtuals i paquets nous que han aparegut recentment en els miralls). Per facilitar la navegació temàtica, hi ha altres vistes disponibles. En tots els casos, l'aptitude mostra una llista que combina categories i paquets a la pantalla. Les categories s'organitzen a través d'una estructura d'arbre, les branques dels quals es poden desplegar o replegar respectivament amb les teclesEnter, [ i ]. el + s'ha d'utilitzar per marcar un paquet per a la instal·lació, - per marcar-lo per a eliminar i_ per purgar-lo (tingueu en compte que aquestes tecles també es poden utilitzar per a categories, i en aquest cas les accions corresponents s'aplicaran a tots els paquets de la categoria). u actualitza les llistes de paquets disponibles i Shift+u prepara una actualització global del sistema. g canvia a una vista de resum dels canvis sol·licitats (i teclejar g altre cop aplicarà els canvis), i q surt de la vista actual. Si esteu en la vista inicial, això tancarà l'aptitude.
Per cercar un paquet, podeu escriure / seguit d'un patró de cerca. Aquest patró s'aplica al nom del paquet, però també es pot aplicar a la descripció (si està precedida per ~d), a la secció (amb ~s) o a altres característiques detallades a la documentació. Els mateixos patrons poden filtrar la llista de paquets mostrats: escriviu l (de limitar) i introduïu el patró.
La gestió de la “marca automàtica” dels paquets de Debian (vegeu Secció 6.2.7, «Seguiment dels paquets instal·lats automàticament») és molt senzill amb aptitude. És possible navegar per la llista de paquets instal·lats i marcar els paquets com a automàtics amb Shift+m o eliminar la marca amb la tecla m. Els “paquets automàtics” es mostren amb un “A” a la llista de paquets. Aquesta característica també ofereix una manera senzilla de visualitzar els paquets que s'utilitzen en una màquina, sense totes les biblioteques i dependències que realment no us importen. El patró relacionat que es pot utilitzar amb l (per activar el mode de filtre) és ~i!~M. Especifica que només voleu veure els paquets instal·lats (~i) no marcats com a automàtics (!~M).

6.5.1.1. Gestió de recomanacions, suggeriments i tasques

Una altra característica interessant de l'aptitude és el fet que respecta les recomanacions entre paquets, al mateix temps que dóna als usuaris l'opció de no instal·lar-les cas per cas. Per exemple, el paquet gnome recomana transmission-gtk (entre altres). Quan seleccioneu el primer per a la instal·lació, el segon també serà seleccionat (i marcat com a automàtic si no està ja instal·lat al sistema). Escriure g ho farà evident: transmission-gtk apareix a la pantalla de resum de les accions pendents a la llista de paquets instal·lats automàticament per satisfer les dependències. No obstant això, podeu decidir no instal·lar-lo traient-li la selecció abans de confirmar les operacions.
Tingueu en compte que aquesta característica de seguiment de recomanació no s'aplica a les actualitzacions. Per exemple, si una nova versió del gnome recomana un paquet que no recomanava anteriorment, el paquet no es marcarà per a la instal·lació. No obstant això, es llistarà a la pantalla d'actualització de manera que l'administrador encara pugui seleccionar-lo per a la instal·lació.
També es tenen en compte els suggeriments entre paquets, però d'una manera adaptada al seu estatus específic. Per exemple, ja que gnome suggereix empathy, aquest últim es mostrarà a la pantalla de resum de les accions pendents (a la secció de paquets suggerits per altres paquets). D'aquesta manera, queda visible i l'administrador pot decidir si té en compte el suggeriment o no. Com que només és un suggeriment i no una dependència o una recomanació, el paquet no serà seleccionat automàticament — la seva selecció requereix una intervenció manual de l'usuari (per tant, el paquet no es marcarà com a automàtic).
Amb el mateix esperit, recordin que l'aptitude fa un ús intel·ligent del concepte de tasca. Com que les tasques es mostren com a categories a les pantalles de les llistes de paquets, podeu seleccionar una tasca completa per a la instal·lació o l'eliminació, o navegar per la llista de paquets inclosos a la tasca per a seleccionar-ne un subconjunt més petit.

6.5.1.2. Millors algorismes de resolució

Per concloure aquesta secció, tingueu en compte que l'aptitude té algorismes més elaborats en comparació amb apt-get quan es tracta de resoldre situacions difícils. Quan se sol·licita un conjunt d'accions i quan aquestes accions combinades podrien conduir a un sistema incoherent, l'aptitude avalua diversos escenaris possibles i els presenta per ordre decreixent de rellevància. Amb tot, aquests algorismes no són infal·libles. Afortunadament, sempre hi ha la possibilitat de seleccionar manualment les accions a realitzar. Quan les accions actualment seleccionades condueixen a contradiccions, la part superior de la pantalla indica un nombre de paquets “trencats” (i podeu navegar directament a aquests paquets prement b). Llavors és possible construir manualment una solució per als problemes trobats. En particular, podeu accedir a les diferents versions disponibles simplement seleccionant el paquet amb Retorn. Si la selecció d'una d'aquestes versions resol el problema, no heu de dubtar en utilitzar la funció. Quan el nombre de paquets trencats baixi a zero, podeu anar amb seguretat a la pantalla de resum de les accions pendents per a una darrera comprovació abans d'aplicar-les.

6.5.2. synaptic

synaptic és un gestor gràfic de paquets per a Debian que compta amb una interfície gràfica neta i eficient basada en GTK+/GNOME. Els seus molts filtres preparats donen accés ràpid als paquets recentment disponibles, paquets instal·lats, paquets actualitzables, paquets obsolets, etc. Si navegueu a través d'aquestes llistes, podeu seleccionar les operacions que s'han de fer en els paquets (instal·lar, actualitzar, eliminar, purgar); aquestes operacions no es realitzen immediatament, sinó que es posen en una llista de tasques. Un sol clic en un botó després, valida les operacions, i es realitzen totes de cop.
gestor de paquets synaptic

Figura 6.2. gestor de paquets synaptic