Product SiteDocumentation Site

5.5. Coexistència amb altres sistemes de paquets

Els paquets Debian no són els únics paquets de programari que s'utilitzen al món del programari lliure. El principal competidor és el format RPM de la distribució Red Hat Linux i dels seus molts derivats. Red Hat és una distribució comercial molt popular. Per tant, és comú que el programari proporcionat per tercers s'ofereixi com a paquets RPM en lloc de Debian.
En aquest cas, hauríeu de saber que el programa rpm, que gestiona els paquets RPM, està disponible com a paquet Debian, de manera que és possible utilitzar aquest format de paquet a Debian. No obstant això, cal anar amb compte de limitar aquestes manipulacions per a extreure la informació d'un paquet o per a verificar la seva integritat. És, en realitat, poc raonable utilitzar rpm per instal·lar un paquet RPM en un sistema Debian; RPM utilitza la seva pròpia base de dades, separada de les de programari natiu (com dpkg). Per això no és possible garantir una coexistència estable dels dos sistemes de paquets.
D'altra banda, la utilitat alien pot convertir paquets RPM en paquets Debian, i viceversa.
$ fakeroot alien --to-deb phpMyAdmin-5.1.1-2.fc35.noarch.rpm
[..]
Warning: Skipping conversion of scripts in package phpMyAdmin: postinst
Warning: Use the --scripts parameter to include the scripts.
[..]
phpmyadmin_5.1.1-3_all.deb generated
$ ls -sh phpmyadmin_5.1.1-3_all.deb
 6,0M phpmyadmin_5.1.1-3_all.deb
$ dpkg -c phpmyadmin_5.1.1-3_all.deb
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/httpd/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/httpd/conf.d/
-rw-r--r-- root/root   1181 2021-07-27 09:32 ./etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/nginx/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/nginx/default.d/
-rw-r--r-- root/root    430 2021-07-27 09:32 ./etc/nginx/default.d/phpMyAdmin.conf
drwxr-x--- root/root     0 2021-08-09 02:02 ./etc/phpMyAdmin/
-rw-r----- root/root   4546 2021-07-27 09:34 ./etc/phpMyAdmin/config.inc.php
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root     0 2021-08-09 02:02 ./usr/share/doc/phpMyAdmin/
[..]
$ dpkg -I phpmyadmin_5.1.1-3_all.deb
 new Debian package, version 2.0.
 size 6195324 bytes: control archive=44444 bytes.
   102 bytes,   3 lines   conffiles
   593 bytes,  15 lines   control
 180405 bytes, 1919 lines   md5sums
   448 bytes,  11 lines  * postinst       #!/bin/sh
 Package: phpmyadmin
 Version: 5.1.1-3
 Architecture: all
 Maintainer: Daniel Leidert <dleidert@debian.org>
 Installed-Size: 40693
 Section: alien
 Priority: extra
 Description: A web interface for MySQL and MariaDB
 phpMyAdmin is a tool written in PHP intended to handle the administration of
 MySQL over the Web. Currently it can create and drop databases,
 create/drop/alter tables, delete/edit/add fields, execute any SQL statement,
 manage keys on fields, manage privileges,export data into various formats and
 is available in 50 languages
 .
 (Converted from a rpm package by alien version 8.95.4.)
Veureu que aquest procés és extremadament senzill. No obstant això, cal saber que el paquet generat no té cap informació de dependència, ja que les dependències dels dos formats de paquet no tenen una correspondència sistemàtica. Per això, l'administrador ha de garantir manualment que el paquet convertit funcioni correctament, i per aquest motiu els paquets Debian generats així han d'evitar-se tant com sigui possible. Afortunadament, Debian té la col·lecció més gran de paquets de programari de totes les distribucions, i és probable que el que busqueu ja hi sigui.
Mirant la pàgina man per a l'ordre alien, també observareu que aquest programa gestiona altres formats de paquet, especialment el que utilitza la distribució Slackware (que està fet d'un simple arxiu tar.gz).
L'estabilitat del programari desplegat utilitzant l'eina dpkg contribueix a la fama de Debian. La suite d'eines APT, descrita en el següent capítol, conserva aquest avantatge, al temps que alleuja l'administrador de la gestió de l'estat dels paquets, una tasca necessària però difícil.