Product SiteDocumentation Site

10.5. Encaminament dinàmic

L'eina de referència per a l'encaminament dinàmic és actualment frr, del paquet del mateix nom; havia estat quagga, i abans encara zebra, fins que es va aturar el desenvolupament d'aquests. No obstant això, frr va mantenir els noms dels programes per raons de compatibilitat que expliquen les ordres zebra més avall.
FRR (FRRouting) és un conjunt de dimonis que cooperen per definir les taules d'encaminament que ha d'utilitzar el nucli de Linux; cada protocol d'encaminament (especialment BGP, OSPF i RIP) proporciona el seu propi dimoni(s). Els dimonis zebra i staticd, que sempre estan en funcionament, recopilen informació d'altres dimonis i gestionen les taules d'encaminament estàtiques en conseqüència. Els altres dimonis es coneixen com bgpd, ospfd, ospf6d, ripd, ripng, isisd, etc.
Els dimonis són habilitats creant el fitxer de configuració /etc/frr/dimoni.conf, on dimoni és el nom del dimoni a utilitzar, i editant el fitxer de configuració /etc/frr/daemons. El fitxer de configuració del dimoni ha de pertànyer a l'usuari i grup frr amb permisos de 0640 per tal que l'script /etc/init.d/frr o el servei systemd frr.service invoquin el dimoni. El paquet frr proporciona exemples de configuració sota /usr/share/doc/frr/examples/.
La configuració de cadascun d'aquests dimonis requereix coneixements sobre el protocol d'encaminament en qüestió. Aquests protocols no es poden descriure detalladament aquí, però frr-doc proporciona una àmplia explicació en forma de fitxers info i HTML. El mateix contingut es pot navegar al lloc web del projecte:
A més, la sintaxi és molt semblant a la interfície de configuració d'un «router» estàndard, i els administradors de xarxa s'adaptaran ràpidament a frr.