Product SiteDocumentation Site

9.12. Gestió d'energia: Interfície avançada de configuració i energia (ACPI: «Advanced Configuration and Power Interface)

El tema de la gestió de l'energia és sovint problemàtic. De fet, suspendre adequadament l'ordinador requereix que tots els controladors de dispositius de l'ordinador sàpiguen com posar-los en repòs («standby»), i que reconfigurin adequadament els dispositius al retornar. Per desgràcia, encara hi ha alguns dispositius incapaços de “dormir” bé amb Linux, perquè els seus fabricants no han proporcionat les especificacions necessàries.
Linux suporta l'ACPI (interfície avançada de configuració i energia) - l'estàndard més recent en la gestió de l'energia. El paquet acpid proporciona un dimoni que busca esdeveniments relacionats amb la gestió de l'energia (passar de corrent alterna a bateria en un portàtil, etc.) i que pot executar diverses ordres en resposta.
Després d'aquesta visió general dels serveis bàsics comuns a molts sistemes Unix, ens centrarem en l'entorn de les màquines administrades: la xarxa. Es requereixen molts serveis perquè la xarxa funcioni correctament. Es debatran en el pròxim capítol.