Product SiteDocumentation Site

A.12. PureOS

PureOS és una distribució basada en Debian centrada en la privacitat, la comoditat i la seguretat. Segueix les GNU Free System Distribution Guidelines (o Pautes de GNU per a la distribució de sistemes lliures), utilitzades per la Free Software Foundation per qualificar una distribució com a lliure. L'empresa de propòsit social Purism guia el seu desenvolupament.