Product SiteDocumentation Site

5.3. Estructura d'un paquet font

5.3.1. Format

Un paquet font normalment està compost per tres fitxers, un .dsc, un .orig.tar.gz, i un .debian.tar.xz (o .diff.gz). Permeten la creació de paquets binaris (.deb fitxers descrits anteriorment) a partir dels fitxers de codi font del programa, que estan escrits en un llenguatge de programació.
El fitxer .dsc (control de font Debian o «Debian Source Control») és un fitxer curt de text que conté una capçalera RFC 2822 (igual que el fitxer control estudiat a Secció 5.2.1, «Descripció: l'arxiu control») que descriu el paquet font i indica quins altres fitxers formen part d'aquest. Està signat pel seu mantenidor, que garanteix l'autenticitat. Vegeu Secció 6.6, «Comprovació de l'autenticitat d'un paquet» per a més detalls sobre aquest tema.

Exemple 5.1. Un arxiu .dsc

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 3.0 (quilt)
Source: zim
Binary: zim
Architecture: all
Version: 0.73.5-1
Maintainer: Zim Package Maintainers <zim@packages.debian.org>
Uploaders: Raphaël Hertzog <hertzog@debian.org>
Homepage: https://zim-wiki.org
Standards-Version: 4.5.1
Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/debian/zim
Vcs-Git: https://salsa.debian.org/debian/zim.git
Build-Depends: debhelper-compat (= 13), python3, python3-gi, python3-xdg, gir1.2-gtk-3.0, dh-python
Package-List:
 zim deb x11 optional arch=all
Checksums-Sha1:
 80d43d5c1c6a47c695079eb02bc8ad36b84d6e57 2159901 zim_0.73.5.orig.tar.gz
 b1cd86dc4819a80126efbf6ee6eba17a33f451d3 10124 zim_0.73.5-1.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 a36f15d92c3994c0d55b07f83253b3d8b826beb3714865edbabc14f1cc91d63a 2159901 zim_0.73.5.orig.tar.gz
 6c2db642d9ac1c2440ed08e0cd584006045b342b255f37ffe42bd5459fb5cb76 10124 zim_0.73.5-1.debian.tar.xz
Files:
 fa76ceb8ac7d7354fb0e2bc5607e9faa 2159901 zim_0.73.5.orig.tar.gz
 a0c824d979efb196cde0176d3cb9c719 10124 zim_0.73.5-1.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Comment: Signed by Raphael Hertzog

iQEzBAEBCgAdFiEE1823g1EQnhJ1LsbSA4gdq+vCmrkFAmAa3ooACgkQA4gdq+vC
mrkq1gf/cs7irmbCSDrADVqsqYBrFJ1FyprE3jiHLNs0OQLryhFj9tzDuilX35VE
HkCfxSaKkzgvQLYtpuw1VBfhOdngTdHO39U6eljkaScnfLWU8Z5n/q+YeedxItoY
X3TtzMexFmb4WJqlylfjbXeqbLdYvsILQ3NVnE48AzkaBQlCC2d9bqecZhWiKfzq
gNxIDVDDhqCXMPe7QCErCBiFPUVpGN7b+6QWN0RxOTLZdj/slRD73rT++VmY+xN1
L8BSLcjXie+ES11MhQNYaLpCv2vqImlZaxkFWvsKBo9ndRFSbE3/RNK479a4KGve
KrdpGUJXy9uLPuAMyn5WphwXJ7OZXQ==
=YFDk
-----END PGP SIGNATURE-----
Tingueu en compte que el paquet font també té dependències (Build-Depends) completament diferents de les dels paquets binaris, ja que indiquen les eines necessàries per compilar el programari en qüestió i construir el corresponent paquet binari.
El fitxer .orig.tar.gz és un arxiu que conté el codi font tal com el proporciona el desenvolupador original. Es demana als mantenidors del paquet Debian que no modifiquin aquest arxiu per tal de poder comprovar fàcilment l'origen i la integritat del fitxer (mitjançant una simple comparació de la suma de verificació) i per respectar els desitjos d'alguns autors.
El .debian.tar.xz conté totes les modificacions fetes pel mantenidor de Debian, especialment l'addició d'un directori debian que conté les instruccions a executar per construir un o més paquets Debian binaris.

5.3.2. Ús dins de Debian

El paquet font és la base de tot a Debian. Tots els paquets de Debian provenen d'un paquet font, i cada modificació en un paquet de Debian és la conseqüència d'una modificació feta al paquet font. Els mantenidors de Debian treballen amb el paquet de codi font, sabent, però, les conseqüències de les seves accions sobre els paquets binaris. Els fruits del seu treball es troben així en els paquets d'origen disponibles de Debian: podeu tornar fàcilment a ells i tot es deriva d'ells. Capítol 15, Creació d'un paquet Debian conté alguns exemples.
Quan arriba una nova versió d'un paquet font arriba al servidor de Debian, aquest serà utilitzat per una xarxa de màquines de diferents arquitectures per a la compilació en les diverses arquitectures suportades per Debian.