Product SiteDocumentation Site

9.10. پشتیبان‌گیری

پشتیبان‌گیری یکی از وظایف اصلی مدیرسیستم‌ها است، اما از آنجا که موضوع پیچیده‌ای است، ابزار آن نیز از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند.
Many programs exist, such as amanda, bacula, or BackupPC. Those are client/server systems featuring many options, whose configuration is rather difficult. Some of them provide user-friendly web interfaces to mitigate this. For non-enterprise systems, administrators might want to check out rsnapshot or rdiff-backup. Users can easily create backups of their filesystems with timeshift, fsarchiver, duplicity, or even dd.
Debian contains dozens of other backup software covering all possible use cases, as you can easily confirm with apt-cache search backup.
بجای تشریح هر یک از آن‌ها، در این بخش به بررسی استراتژی پشتیبان‌گیری در شرکت فالکوت می‌پردازیم که مدیرسیستم‌های آن تهیه کرده‌اند.
در شرکت فالکوت، فایل‌های پشتیبان دو هدف دارند: بازیابی فایل‌های پاک شده و بازیابی رایانه‌ای (رومیزی یا سرور) که هارد درایو آن دچار مشکل شده است.

9.10.1. پشتیبان‌گیری با استفاده از rsync

پشتیبان‌گیری در نوار مغناطیسی زمان و هزینه بالایی می‌برد، پس داده‌ها روی هارد درایوهای یک سرور اختصاصی نگهداری می‌شوند که در آن استفاده از RAID نرم‌افزاری ( قسمت 12.1.1, “RAID نرم‌افزاری” را مشاهده کنید) داده‌ها را از خطرات هارد درایو محافظت می‌کند. رایانه‌های رومیزی به صورت انفرادی پشتیبان‌گیری نمی‌شوند، اما به کاربران توصیه شده است که داده‌های شخصی خود را در فایل سرور دپارتمان ذخیره‌سازی کنند. دستور rsync (از بسته‌ای با همین نام) به صورت روزانه برای پشتیبان‌گیری از این سرورها استفاده می‌شود.
فضای موجود هارد درایو امکان پیاده‌سازی پشتیبان‌گیری روزانه را نمی‌دهد. به همین دلیل، دستور rsync به همراه کپی محتوای هارد پشتیبان‌گیری شده با پیوندهای سخت استفاده می‌شود، که این امر از استفاده بیش از حد فضای هارد درایو جلوگیری می‌کند. فرآیند rsync تنها فایل‌هایی را جایگزین می‌کند که از آخرین زمان پشتیبان‌گیری تغییر کرده باشند. با این مکانیزم تعداد زیادی فایل پشتیبان در فضای کمی از دیسک قابل ذخیره‌سازی هستند. از آنجا که تمام فایل‌های پشتیبان بلافاصله موجود و در دسترس هستند (برای نمونه، در دایرکتوری‌های مختلف از یک شبکه اشتراکی) به سرعت می‌توانید اختلاف محتوای آن‌ها در دو تاریخ مختلف را بدست آورید.
مکانیزم پشتیبان‌گیری به راحتی توسط برنامه dirvish پیاده‌سازی شده است. این برنامه از یک فضای ذخیره‌سازی پشتیبان (“بانک”) استفاده می‌کند که در آن فایل‌های پشتیبان را بر اساس بازه زمانی قرار می‌دهد (که به این فایل‌ها “صندوق” گفته می‌شود).
پیکربندی اصلی آن در فایل /etc/dirvish/master.conf قرار دارد. در این فایل می‌توان محل ذخیره‌سازی فایل‌های پشتیبان، فهرست “صندوق‌ها” برای مدیریت و مقدار پیش‌فرض برای تاریخ انقضای آن‌ها را مشخص کرد. باقی پیکربندی در فایل‌های bank/vault/dirvish/default.conf قرار دارد که تنظیمات مختص به هر یک از فایل‌ها را شامل می‌شود.

مثال 9.3. فایل /etc/dirvish/master.conf

bank:
  /backup
exclude:
  lost+found/
  core
  *~
Runall:
  root  22:00
expire-default: +15 days
expire-rule:
#  MIN HR  DOM MON    DOW STRFTIME_FMT
  *  *   *  *     1  +3 months
  *  *   1-7 *     1  +1 year
  *  *   1-7 1,4,7,10 1
The bank setting indicates the directory in which the backups are stored. The exclude setting allows you to indicate files (or file types) to exclude from the backup. The Runall is a list of file sets to backup with a time-stamp for each set, which allows you to assign the correct date to the copy, in case the backup is not triggered at precisely the assigned time. You have to indicate a time just before the actual execution time (according to /etc/cron.d/dirvish). Finally, the expire-default and expire-rule settings define the expiration policy for backups. The above example keeps forever backups that are generated on the first Sunday of each quarter, deletes after one year those from the first Sunday of each month, and after 3 months those from other Sundays. Other daily backups are kept for 15 days. The order of the rules does matter, Dirvish uses the last matching rule, or the expire-default one if no other expire-rule matches.

مثال 9.4. فایل /backup/root/dirvish/default.conf

client: rivendell.falcot.com
tree: /
xdev: 1
index: gzip
image-default: %Y%m%d
exclude:
  /var/cache/apt/archives/*.deb
  /var/cache/man/**
  /tmp/**
  /var/tmp/**
  *.bak
نمونه بالا تعداد مشخصی از فایل‌ها را برای پشتبان‌گیری مشخص کرده است: فایل‌های روی رایانه rivendell.falcot.com (برای داده‌های پشتیبان محلی کافی است فقط نام رایانه که با دستور hostname معلوم می‌شود را وارد کنیم)، به خصوص آن‌هایی که در مسیر ریشه قرار دارند (tree: /)، بجز آن‌هایی که در مسیر exclude قرار گرفته‌اند. پشتیبان‌گیری محدود به محتوای یک فایل‌سیستم است (xdev: 1). شامل فایل‌های سایر نقاط اتصال نمی‌باشد. یک شاخص برای فایل‌های ذخیره شده تولید می‌شود (index: gzip) و فایل اصلی به صورت image-default: %Y%m%d و با تاریخ روز ثبت می‌گردد.
There are many options available, all documented in the dirvish.conf(5) manual page. Once these configuration files are setup, you have to initialize each file set with the dirvish --vault vault --init command. From there on the daily invocation of dirvish-runall will automatically create a new backup copy just after having deleted those that expired.

9.10.2. بازیابی رایانه‌هایی که فایل پشتیبان ندارند

Desktop computers, which are not backed up, will be easy to reinstall from custom DVD-ROMs/USB sticks prepared with simple-cdd (see قسمت 12.3.3, “Simple-CDD: یک راهکار جامع” ). Since this performs an installation from scratch, it loses any customization that can have been made after the initial installation. This is fine since the systems are all hooked to a central LDAP directory for accounts and most desktop applications are preconfigured thanks to dconf (see قسمت 13.3.1, “GNOME” for more information about this).
مدیرسیستم‌های شرکت فالکوت از محدودیت حجمی سیاست پشتیبان‌گیری خود آگاه هستند. از آنجا که محافظت از سرور پشتیبان به خوبی یک نوار مغناطیسی موجود در یک محفظه ضد آتش نیست، آن‌ها این سرور را در یک اتاق جداگانه نصب کرده‌اند تا در زمان حادثه برای اتاق اصلی سرور، خطری این سرور پشتیبان را تهدید نکند. علاوه بر این، آن‌ها از یک مکانیزم پشتیبان‌گیری افزایشی با استفاده از DVD به صورت هفتگی استفاده می‌کنند - که در آن تنها فایل‌های تغییر کرده از آخرین عملیات پشتیبان‌گیری لحاظ شده‌اند.