Product SiteDocumentation Site

A.9. دیوان

دیوان یک انشعاب به نسبت تازه از دبیان است: در سال ۲۰۱۴ و در واکنش به تصمیم دبیان به استفاده از systemd به عنوان سیستم راه‌انداز اولیه شروع شد. گروهی از کاربران که به sysv وابسته بودند (درست یا نادرست) و اشکالات فراوانی در systemd می‌دیدند، این پروژه ار آغاز کردند با هدف سیستم که عاری از systemd باشد. تا مارس ۲۰۱۵، هنوز نسخه‌ای از آن منتشر نشده است: اینطور به نظر می‌رسد که یا پروژه به موفقیت می‌رسد یا مخالفان systemd می‌آموزند که با آن کنار بیایند.