Product SiteDocumentation Site

10.4. مسیریابی پویا

ابزار مرجع برای کار با مسیریابی پویا quagga است، از بسته‌ای با نام مشابه؛ سابق بر این از zebra استفاده می‌شد تا زمانی که دیگر توسعه آن ادامه نیافت. اگرچه، quagga برای سازگاری با برنامه‌های دیگر از اصول نامگذاری zebra که در ادامه می‌آید تبعیت می‌کند.
Quagga مجموعه‌ای از فرآیندهای پس‌زمینه هستند که جدول‌های مسیریابی مورد نیاز کرنل لینوکس را فراهم می‌آورند؛ هر پروتکل مسیریابی (از جمله BGP، OSPF و RIP) فرآیند پس‌زمینه خود را ارائه می‌دهد. فرآیند پس‌زمینه zebra با جمع‌آوری اطلاعات از سایر فرآیندها به مدیریت جدول‌های مسیریابی ایستا می‌پردازد. سایر فرآیندهای پس‌زمینه عبارتند از bgpd، ospfd، ospf6d، ripd، ripngd، isisd و babeld
فرآیندهای پس‌زمینه با ویرایش فایل /etc/quagga/daemons و ایجاد پیکربندی‌های مناسب در /etc/quagga/ فعال می‌شوند؛ این فایل پیکربندی باید بر اساس فرآیند پس‌زمینه خود نامگذاری شود به همراه یک پسوند .conf به صورتی که به کاربر quagga و گروه quaggavty تعلق داشته باشد، به منظور اینکه اسکریپت /etc/init.d/quagga بتواند آن را فراخوانی کند.
پیکربندی هر یک از این فرآیندهای پس‌زمینه نیازمند داشتن دانش مرتبط با پروتکل مسیریابی مرتبط با آن است. در اینجا نمی‌توان به توضیح این پروتکل‌ها پرداخت اما بسته quagga-doc اطلاعات فراوانی را درباره هر یک به صورت فایل info شامل می‌شود. همین محتوا می‌تواند از طریق وبسایت رسمی Quagga مرور شود:
علاوه بر این، شیوه دستوری آن بسیار نزدیک به پیکربندی استاندارد مسیریاب‌ها است و مدیریان شبکه به راحتی می‌توانند با quagga ارتباط برقرار کنند.