Product SiteDocumentation Site

1.2. اسناد بنیادین

چند سال پس از راه‌اندازی اولیه، دبیان به معرفی اصولی پرداخت که برای یک پروژه نرم‌افزار آزاد ضروری بودند. این تصمیم‌گیری امکان رشد متناسب و صلح‌آمیز را برای تمام اعضای پروژه به صورت یکسان فراهم می‌آورد. برای تبدیل شدن به توسعه‌دهنده دبیان، هر کاندیدا باید حمایت و تبعیت خود از این اصول بنیادین را به همگان ثابت کند.
The development process is constantly debated, but these Foundation Documents are widely supported and consensual, and thus rarely change. The Debian constitution also offers other guarantees for their stability: a three-quarter qualified majority is required to approve any amendment.

1.2.1. تعهد نسبت به کاربران

The project also has a “social contract”. What place does such a text have in a project only intended for the development of an operating system? It is quite simple: Debian works for its users, and thus, by extension, for society. This contract summarizes the commitments that the project undertakes. Let us study them in greater detail:
 1. دبیان به صورت ۱۰۰٪ آزاد باقی می‌ماند.
  این قانون شماره ۱ است. دبیان به طور خالص شامل نرم‌افزار آزاد است و خواهد بود. به علاوه، تمام نرم‌افزارهایی که درون پروژه توسعه می‌یابند آزاد خواهند بود.
 2. ما در جامعه نرم‌افزار آزاد مشارکت خواهیم داشت.
  هر عملکردی که منجر به ارتقاء یک پروژه در دبیان گردد به صاحب اصلی کار (که “توسعه‌دهنده اصلی” نامیده می‌شود) فرستاده می‌شود. در حالت کلی، دبیان با جامعه کاربری خود همکاری دارد تا اینکه به تنهایی کار کند.
 3. ما مشکلات را پنهان نگاه نمی‌داریم.
  Debian is not perfect, and, there will be new problems to fix every day. Debian will keep its entire bug report database open for public view at all times. Reports that people file on-line will promptly become visible to others.
 4. اولویت اول ما کاربران و نرم‌افزار آزاد هستند.
  توصیف این تعهد از خود آن نیز دشوارتر است. دبیان در زمینه‌ای که توسعه‌دهندگان تجربه کاربری دیگران را به خطر اندازند به صورت یک طرفه و تحمیلی، تصمیم ساده‌ای را می‌گیرد تا به راهکار درستی دست یابد، حتی اگر پیاده‌سازی آن دشوارتر باشد. این بدان معناست که در نظر گرفتن علایق کاربران و نرم‌افزار آزاد، در بالاترین اولویت کاری قرار دارد.
 5. کارهایی که با استانداردهای نرم‌افزار آزاد ما انطباق ندارند.
  Debian accepts and understands that users may want to use some non-free programs. That is why the project allows usage of parts of its infrastructure to distribute Debian packages of non-free software that can safely be redistributed.

1.2.2. دستورالعمل‌های نرم‌افزار آزاد دبیان

This reference document defines which software is “free enough” to be included in Debian. If a program's license is in accordance with these principles, it can be included in the main section; on the contrary, and provided that free distribution is permitted, it may be found in the non-free section. The non-free section is not officially part of Debian; it is an added service provided to users. A more detailed explanation of the different parts of the Debian archive can be found in the sidebar واژگان بایگانی‌های main، contrib و non-free.
جدای از یک شیوه انتخاب برای دبیان، این متن بیانگر نوعی نرم‌افزار آزاد نیز هست که پایه و اساس “بیانیه اوپن سورس” را تشکیل می‌دهد. به لحاظ تاریخی، یکی از اولین توضیحات رسمی در رابطه با مفهوم “نرم‌افزار آزاد” به حساب می‌آید.
The GNU General Public License, the BSD License, and the Artistic License are examples of traditional free licenses that follow the 9 points mentioned in this text. Below you will find the text as it is published on the Debian website.
 1. توزیع مجدد به صورت آزاد
  مجوز یک برنامه دبیان هیچ گروهی را از فروش یا واگذاری رایگان نرم‌افزار به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای متفاوت خود، باز نمی‌دارد. مجوز شامل هیچگونه هزینه جانبی برای فروش نمی‌باشد.
 2. سورس کد
  برنامه باید شامل سورس کد باشد، همچنین در کنار انتشار نسخه باینری باید سورس کد آن را منتشر سازد.
 3. کار مشتق‌شده
  مجوز باید اجازه تغییرات و کار مشتق‌شده را بدهد، همچنین باید اجازه توزیع مجدد آن‌ها تحت همان شرایط نرم‌افزار اولیه را فراهم سازد.
 4. جامعیت با سورس کد توسعه‌دهنده اصلی
  مجوز ممکن است سورس کد تغییر یافته را در توزیع مجدد محدود سازد تنها در صورتی که مجوز اجازه توزیع “فایل‌های پچ” را به همراه سورس کد با هدف تغییر در برنامه‌ای که در حال ساخت است، داده باشد. مجوز باید به طور خاص اجازه توزیع نرم‌افزاری را که از سورس کد تغییر یافته ساخته شده است، بدهد. همچنین ممکن است کارهای مشتق‌شده از نرم‌افزار را تحت نام یا نسخه دیگری توزیع کند (این یک توافق است. گروه دبیان تمام نویسندگان را تشویق می‌کند که فایل‌ها، سورس کد یا باینری خود را نسبت به تغییرات محدود نسازند.).
 5. عدم تبعیض بین افراد و گروه‌ها.
  مجوز نباید هیچگونه تبعیضی درباره شخص یا گروهی خاص قائل شود.
 6. عدم تبعیض بین رشته‌های مختلف
  مجوز نباید هیچ فردی را در استفاده از نرم‌افزار مخصوص به یک حوزه مشخص، محدود سازد. برای نمونه، نباید برنامه‌ای را در رشته تجارت یا تحقیقات ژنتیکی محدود ساخت.
 7. توزیع مجوز
  حقوق متصل به یک برنامه باید شامل حال تمام کسانی شود که برنامه برای آن‌ها توزیع شده است بدون آنکه نیاز به اجرای مجوزی خاص از یک گروه دیگر باشد.
 8. مجوز نباید مخصوص به دبیان باشد.
  حقوق متصل به یک برنامه نباید وابسته به همان برنامه که در سیستم دبیان موجود است، باشند. اگر شرایطی پیش بیاید که برنامه از دبیان خارج شده یا بدون آن توزیع گردیده است، تمام افرادی که برنامه برای آن‌ها توزیع مجدد شده است باید همان حقوق اولیه در سیستم دبیان را داشته باشند.
 9. مجوز نباید روی نرم‌افزارهای دیگر تاثیر بگذارد.
  مجوز نباید بر روی سایر نرم‌افزارهای دیگر که در کنار آن توزیع شده‌اند، محدودیت ایجاد کند. برای نمونه، مجوز نباید اصرار داشته باشد سایر نرم‌افزارهایی که در کنار آن روی دیسک قرار گرفته‌اند، حتماً نرم‌افزار آزاد باشند.
 10. Example licenses
  The “GPL”, “BSD”, and “Artistic” licenses are examples of licenses that we consider “free”.