Product SiteDocumentation Site

2.2. طرح اصلی

با تعامل شما، مدیریت IT مجموعه مطالعاتی عمیقی را آغار کرده است که برخی محدودیت‌ها و طرح مهاجرت جدید را به سامانه اوپن سورس انتخاب شده شناسایی کرده است: دبیان.
محدودیت قابل توجهی در رابطه با استفاده دپارتمان حسابداری از مجموعه نرم‌افزارهایی است که تنها در پلتفرم Microsoft Windows™ اجرا می‌شوند. آزمایشگاه، از طرف دیگر، از نرم‌افزارهای طراحی بوسیله رایانه (CAD) استفاده می‌کند که تنها در پلتفرم OS-X™ اجرا می‌شوند.
بررسی اجمالی شبکه فالکات کورپ

شكل 2.1. بررسی اجمالی شبکه فالکات کورپ

مهاجرت به دبیان تدریحی خواهد بود؛ یک کسب و کار کوچک با ابزار محدود، یک شبه نمی‌تواند همه چیز را تغییر دهد. برای شروع، کارکنان بخش IT باید در رابطه با مدیریت دبیان آموزش ببینند. آنگاه سرورها تبدیل می‌شوند، که شروع این مرحله با زیرساخت شبکه (روتر، دیوارآتش و ...) خواهد بود که در ادامه به سرویس‌های کاربردی (اشتراک فایل، ایمیل، وب و ...) کشیده می‌شود. در این زمان است که رایانه‌های رومیزی در هر دپارتمان و همزمان با آموزش کارکنان آن، بروزرسانی می‌شوند.