Product SiteDocumentation Site

A.10. تانگلو

تانگلو نیز یک توزیع مشتق شده از دبیان است؛ که ترکیبی از شاخه‌های Testing و Unstable دبیان می‌باشد که شامل بروزرسانی برای برخی بسته‌ها است. هدف آن فراهم‌سازی یک توزیع مناسب برای رایانه‌های رومیزی است که جدیدترین نرم‌افزارها را شامل می‌شوند بدون اینکه درگیر محدودیت‌های انتشار دبیان باشد.