Product SiteDocumentation Site

14.4. Introduksjon til AppArmor

14.4.1. Prinsipper

AppArmor er et Mandatory Access Control (obligatorisk adgangskontroll)-system (MAC- system) som bygger på Linux LSM (Linux Security Modules)-grensesnitt. I praksis spør kjernen AppArmor før hvert systemkall for å få vite om prosessen er autorisert til utføre den gitte operasjonen. Gjennom denne mekanismen begrenser AppArmor programmer til et begrenset sett med ressurser.
AppArmor anvender et sett med regler (kjent som «profil») på hvert program. Profilen som kjernen bruker avhenger av installasjonsbanen til programmet som kjøres. I motsetning til SELinux (omtalt i Seksjon 14.5, «Introduksjon til SELinux»), er ikke reglene som brukes avhengig av brukeren. Alle brukere står overfor samme regelverk når de utfører samme program (men tradisjonelle brukertillatelser gjelder fortsatt, og kan resultere i ulik atferd!).
AppArmor profiler er lagret i /etc/apparmor.d/, og de inneholder en liste over adgangskontrollregler om ressurser som hvert program kan gjøre bruk av. Profilene er kompilert og lastet inn i kjernen av apparmor_parser-kommandoen. Hver profil kan lastes enten i håndhevings- eller klagemodus. Den første håndhever politikk og rapporterer krenkingsforsøk, mens sistnevnte ikke håndhever politikken, men logger likevel systempåkallinger som ville ha blitt nektet.

14.4.2. Å aktivere AppArmor og håndtere AppArmor-profiler

AppArmor-støtte er bygget inn i Debians standardkjerner. Å aktivere AppArmor er dermed bare et spørsmål om å installere noen få pakker, og legge noen parametere til kjernens kommandolinje:
# apt install apparmor apparmor-profiles apparmor-utils
[...]
# perl -pi -e 's,GRUB_CMDLINE_LINUX="(.*)"$,GRUB_CMDLINE_LINUX="$1 apparmor=1 security=apparmor",' /etc/default/grub
# update-grub
Etter en omstart, virker AppArmor, og aa-status vil raskt bekrefte det:
# aa-status
apparmor module is loaded.
44 profiles are loaded.
9 profiles are in enforce mode.
  /usr/bin/lxc-start
  /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser//browser_java
[...]
35 profiles are in complain mode.
  /sbin/klogd
[...]
3 processes have profiles defined.
1 processes are in enforce mode.
  /usr/sbin/libvirtd (1295) 
2 processes are in complain mode.
  /usr/sbin/avahi-daemon (941) 
  /usr/sbin/avahi-daemon (1000) 
0 processes are unconfined but have a profile defined.
Tilstanden for hver profil kan veksle mellom håndheving og klager med anrop til aa-enforce og aa-complain, som gir som parameter enten banen til den kjørbare filen, eller til policy-filen. I tillegg kan en profil helt deaktiveres aa-disable, eller sette i revisjonsmodus (for å logge aksepterte systemanrop også) med aa-audit.
# aa-enforce /usr/sbin/avahi-daemon
Setting /usr/sbin/avahi-daemon to enforce mode.
# aa-complain /etc/apparmor.d/usr.bin.lxc-start
Setting /etc/apparmor.d/usr.bin.lxc-start to complain mode.

14.4.3. Å lage en ny profil

Selv om det er ganske enkelt å opprette en AppArmor-profil, mangler de fleste programmer en. Denne seksjonen vil vise deg hvordan du oppretter en ny profil fra bunnen av, bare ved hjelp av målprogrammet, og ved å la AppArmor overvåke systemanropene det lager, og ressursene det har tilgang til.
De viktigste programmene som trenger beskyttelse er nettverket som vender mot programmer, ettersom de er de mest sannsynlige mål for eksterne angripere. Det er derfor AppArmor beleilig nok tilbyr en aa-unconfined-kommando for å liste programmer som ikke har noen tilknyttet profil, og som eksponerer en åpen nettverkssocket. Med --paranoid-alternativet får du alle ubeskyttede prosesser med minst én aktiv nettverkstilkobling.
# aa-unconfined
801 /sbin/dhclient not confined
890 /sbin/rpcbind not confined
899 /sbin/rpc.statd not confined
929 /usr/sbin/sshd not confined
941 /usr/sbin/avahi-daemon confined by '/usr/sbin/avahi-daemon (complain)'
988 /usr/sbin/minissdpd not confined
1276 /usr/sbin/exim4 not confined
1485 /usr/lib/erlang/erts-6.2/bin/epmd not confined
1751 /usr/lib/erlang/erts-6.2/bin/beam.smp not confined
19592 /usr/lib/dleyna-renderer/dleyna-renderer-service not confined
I følgende eksempel vil vi derfor forsøke å opprette en profil for /sbin/dhclient. Til dette vil vi bruke aa-genprof dhclient. Den vil invitere deg til å bruke programmet i et annet vindu, og når du er ferdig, å komme tilbake til aa-genprof for å søke etter AppArmor-hendelser i systemloggene, og konvertere disse loggene til adgangsregler. For hver logget hendelse vil den lage ett eller flere regelforslag som du enten kan godkjenne eller redigere videre på flere måter:
# aa-genprof dhclient
Writing updated profile for /sbin/dhclient.
Setting /sbin/dhclient to complain mode.

Before you begin, you may wish to check if a
profile already exists for the application you
wish to confine. See the following wiki page for
more information:
http://wiki.apparmor.net/index.php/Profiles

Please start the application to be profiled in
another window and exercise its functionality now.

Once completed, select the "Scan" option below in 
order to scan the system logs for AppArmor events. 

For each AppArmor event, you will be given the 
opportunity to choose whether the access should be 
allowed or denied.

Profiling: /sbin/dhclient

[(S)can system log for AppArmor events] / (F)inish
Reading log entries from /var/log/audit/audit.log.

Profile: /sbin/dhclient 1
Execute: /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper
Severity: unknown

(I)nherit / (C)hild / (P)rofile / (N)amed / (U)nconfined / (X) ix On / (D)eny / Abo(r)t / (F)inish
P
Should AppArmor sanitise the environment when
switching profiles?

Sanitising environment is more secure,
but some applications depend on the presence
of LD_PRELOAD or LD_LIBRARY_PATH.

(Y)es / [(N)o]
Y
Writing updated profile for /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper.
Complain-mode changes:
WARN: unknown capability: CAP_net_raw

Profile:  /sbin/dhclient 2
Capability: net_raw
Severity:  unknown

[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / Audi(t) / Abo(r)t / (F)inish
A
Adding capability net_raw to profile.

Profile: /sbin/dhclient 3
Path:   /etc/nsswitch.conf
Mode:   r
Severity: unknown

 1 - #include <abstractions/apache2-common> 
 2 - #include <abstractions/libvirt-qemu> 
 3 - #include <abstractions/nameservice> 
 4 - #include <abstractions/totem> 
 [5 - /etc/nsswitch.conf]
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
3

Profile: /sbin/dhclient
Path:   /etc/nsswitch.conf
Mode:   r
Severity: unknown

 1 - #include <abstractions/apache2-common> 
 2 - #include <abstractions/libvirt-qemu> 
 [3 - #include <abstractions/nameservice>]
 4 - #include <abstractions/totem> 
 5 - /etc/nsswitch.conf 
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
A
Adding #include <abstractions/nameservice> to profile.

Profile: /sbin/dhclient
Path:   /proc/7252/net/dev
Mode:   r
Severity: 6

 1 - /proc/7252/net/dev 
 [2 - /proc/*/net/dev]
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
A
Adding /proc/*/net/dev r to profile

[...]
Profile: /sbin/dhclient 4
Path:   /run/dhclient-eth0.pid
Mode:   w
Severity: unknown

 [1 - /run/dhclient-eth0.pid]
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
N

Enter new path: /run/dhclient*.pid

Profile: /sbin/dhclient
Path:   /run/dhclient-eth0.pid
Mode:   w
Severity: unknown

 1 - /run/dhclient-eth0.pid 
 [2 - /run/dhclient*.pid]
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
A
Adding /run/dhclient*.pid w to profile

[...]
Profile: /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper 5
Path:   /proc/filesystems
Mode:   r
Severity: 6

 [1 - /proc/filesystems]
[(A)llow] / (D)eny / (I)gnore / (G)lob / Glob with (E)xtension / (N)ew / Abo(r)t / (F)inish / (M)ore
A
Adding /proc/filesystems r to profile

= Changed Local Profiles =

The following local profiles were changed. Would you like to save them?

 [1 - /sbin/dhclient]
 2 - /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper 
(S)ave Changes / Save Selec(t)ed Profile / [(V)iew Changes] / View Changes b/w (C)lean profiles / Abo(r)t
S
Writing updated profile for /sbin/dhclient.
Writing updated profile for /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper.

Profiling: /sbin/dhclient

[(S)can system log for AppArmor events] / (F)inish
F
Setting /sbin/dhclient to enforce mode.
Setting /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper to enforce mode.

Reloaded AppArmor profiles in enforce mode.

Please consider contributing your new profile!
See the following wiki page for more information:
http://wiki.apparmor.net/index.php/Profiles

Finished generating profile for /sbin/dhclient.
Merk at programmet ikke viser tilbake kontrolltegnene du skriver, men for klarheten i forklaringen har jeg tatt dem med i den forrige utskriften.

1

Den første oppdagede hendelsen er kjøring av et annet program. I så fall har du flere valg: Du kan kjøre programmet med profilen til den overordnede prosessen («Inherit»-valget), du kan kjøre den med sin egen dedikerte profil («Profile»- og «Named»-valgene, som bare avviker i muligheten til å bruke et vilkårlig profilnavn), du kan kjøre den med en under-profil til den overordnede prosessen («Child»-valget), du kan kjøre den uten profil («Unconfined»-valget), eller du kan bestemme deg for å ikke kjøre i det hele tatt («Deny»-valget).
Merk at når du velger å kjøre den under en øremerket profil som ikke finnes ennå, vil verktøyet opprette den manglende profilen for deg, og lager regelforslag for den profilen i det samme løpet.

2

På kjernenivå er de spesielle rettighetene til rotbrukeren delt etter «kvalifikasjone»". Når en systempåkalling krever en bestemt kvalifikasjon, vil AppArmor verifisere om profilen tillater programmet å bruke denne muligheten.

3

Her søker programmet lesetillatelse for /etc/nsswitch.conf. aa-genprof oppdaget at denne tillatelsen ble også gitt av flere «abstraksjoner», og tilbyr dem som alternative valg. En abstraksjon tilbyr et gjenbrukbart sett tilgangsregler som grupperer sammen flere ressurser som ofte brukes sammen. I dette konkrete tilfellet blir filen vanligvis nådd gjennom navnetjenestens relaterte funksjoner i C-biblioteket, og vi skriver «3» for først å velge «#include <abstraksjoner/tjeneste>»-valget og så «A» for å tillate det.

4

Programmet vil opprette /run/dhclient-eth0.pid-filen. Hvis vi bare tillater å opprette denne bestemte filen, vil programmet ikke fungere når brukeren skal bruke det i et annet nettverksgrensesnitt. Derfor kan vi velge «Ny» for å erstatte filnavnet med det mer generiske «/run/dhclient*.pid» før regelen spilles inn med «Tillat».

5

Legg merke til at denne tilgangsforespørselen ikke er en del av dhclient-profilen, men av den nye profilen som vi laget da vi tillot /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper å kjøre med sin egen profil.
Etter å ha gått gjennom alle de loggede hendelsene, tilbyr programmet å lagre alle profilene som ble opprettet under kjøringen. I dette tilfellet har vi to profiler som vi sparer med én gang med «Lagre» (men du kan lagre dem enkeltvis også) før du forlater programmet med «Ferdig».
aa-genprof er i realiteten bare et smart omslag rundt aa-logprof; den skaper en tom profil, laster den i klagemodus, og kjører deretter aa-logprof, som er et verktøy for å oppdatere en profil basert på profilovertredelsen som har blitt logget. Så du kan kjøre dette verktøyet igjen senere for å forbedre profilen du nettopp opprettet.
Hvis du vil ha den genererte profilen komplett, bør du bruke programmet på alle måter det er legitimt å bruke det. Med dhclient betyr det å kjøre den via Network Manager, å kjøre den via ifupdown, å kjøre den manuelt, etc. Til slutt kan du få en /etc/apparmor.d/sbin.dhclient nær denne:
# Last Modified: Tue Sep 8 21:40:02 2015
#include <tunables/global>

/sbin/dhclient {
 #include <abstractions/base>
 #include <abstractions/nameservice>

 capability net_bind_service,
 capability net_raw,
a profile based on the profile violations that have been logged.
 /bin/dash r,
 /etc/dhcp/* r,
 /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/* r,
 /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/* r,
 /etc/resolv.conf.* w,
 /etc/samba/dhcp.conf.* w,
 /proc/*/net/dev r,
 /proc/filesystems r,
 /run/dhclient*.pid w,
 /sbin/dhclient mr,
 /sbin/dhclient-script rCx,
 /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper Px,
 /var/lib/NetworkManager/* r,
 /var/lib/NetworkManager/*.lease rw,
 /var/lib/dhcp/*.leases rw,

 profile /sbin/dhclient-script flags=(complain) {
  #include <abstractions/base>
  #include <abstractions/bash>

  /bin/dash rix,
  /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/* r,
  /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/* r,
  /sbin/dhclient-script r,

 }
}