Product SiteDocumentation Site

13.7. Samarbeid

13.7.1. Å arbeide i grupper: groupware

Gruppevareverktøy tenderer mot å være relativt komplisert å vedlikeholde fordi de samler flere verktøy, og har krav som det ikke alltid er lett å forene innenfor en integrert distribusjon. Dermed er det en lang liste med gruppevarer som en gang var tilgjengelige i Debian, men er droppet av mangel på prioritering eller inkompatibilitet med andre (nyere) programvarer i Debian. Det har vært tilfelle for PHPGroupware, eGroupware, og Kolab.
Alt er likevel ikke tapt. Mange av funksjonene som tradisjonelt tilbys av «gruppevare»-programmer blir stadig integrert i «standard»-programvare. Dette reduserer behovet for spesifikk, spesialisert gruppevare. På den annen side krever dette vanligvis en bestemt tjener. Mer interessant, Citadel (i citadel-suite-pakken) og Sogo (i sogo-pakken er alternativer som er tilgjengelige i Debian Jessie.

13.7.2. Samarbeid med FusionForge

FusionForge er et utviklingsverktøy for samarbeid, delvis fra SourceForge, en vertstjeneste for fri programvareprosjekter. Det har den samme generelle tilnærmingen basert på den standard utviklingsmodellen for fri programvare. Selve programvaren har fortsatt å utvikle seg etter at SourceForge-koden ble proprietær. Dens første forfattere, VA Software, besluttet å ikke gi ut flere gratis versjoner. Det samme skjedde på nytt da den første gaffelen (GForge) fulgte den samme banen. Siden ulike personer og organisasjoner har deltatt i utviklingen, inneholder dagens FusionForge også funksjoner rettet mot en mer tradisjonell tilnærming til utvikling, samt prosjekter som ikke bare er opptatt av programvareutvikling .
FusionForge kan sees som en samling av flere verktøy øremeket til å administrere, spore og koordinere prosjekter. Disse verktøyene kan grovt deles inn i tre familier:
  • kommunikasjon: nettfora, e-posthåndterer, annonseringssystem til å publisere prosjektets nyheter;
  • sporing: oppgavesporing til kontroll av fremdrift og oppgaveplanlegging, sporere for programfeil (eller -fikser, eller spørsmål om funksjoner, eller noen annen form for «billett»), og kartlegginger;
  • deling: dokumentasjonshåndterer for å gi ett enkelt sentralt punkt for dokumenter knyttet til et prosjekt, generisk filutgivelseshåndterer, eget nettsted for hvert prosjekt.
Ettersom FusionForge i stor grad er rettet mot utviklingsprosjekter, integrerer det også mange verktøy som CVS, Subversion, Git, Bazaar, Darcs, Mercurial og Arch for kildekontrollhåndtering eller «oppsettstyring», eller «versjonskontroll» - denne prosessen har mange navn. Disse programmene vedlikeholder en logg med alle revisjoner av alle sporede filer (ofte kildekodefiler), med alle endringene de går gjennom, og de kan slå sammen endringer når flere utviklere arbeider samtidig på samme del av et prosjekt.
De fleste av disse verktøyene kan nås, eller til og med håndteres, gjennom et nettgrensesnitt, med et finkornet tillatelsesystem, og postvarsling for noen hendelser.