Product SiteDocumentation Site

8.7. Skriveroppsett

Skriveroppsettet bruker å forårsake mye hodepine for administratorer og brukere. Denne hodepinen er nå stort sett en ting fra fortiden, takket være cups, den frie printertjeneren som bruker IPP-protokollen (Internet Printing Protocol).
Dette programmet er fordelt over flere Debian-pakker: cups er den sentrale skrivertjeneren; cups-bsd er et kompatibilitetslag, slik at bruk av kommandoer fra det tradisjonelle BSD-utskriftssystemet (lpd-daemon (bakgrunnsprosess), lpr, og lpq-kommandoer, etc.); cups-client inneholder en gruppe programmer til å samhandle med tjeneren (blokkere eller gjenåpne en skriver, vise eller slette utskriftsjobber som pågår, etc.), og til slutt inneholder cups-driver-gutenprint en samling med flere skriverdrivere for cups.
Etter installasjon av disse forskjellige pakkene, er cups enkelt administrert via et nettgrensesnitt som er tilgjengelig fra den lokale adressen: http://localhost:631/. Der kan du legge til, fjerne og administrere skrivere (inkludert nettverksskrivere). Du kan også administrere cups med grafiske grensesnitt i skrivebordsmiljøet. Til slutt er det også det grafiske grensesnittet system-config-printer (fra Debian pakken med samme navn).