Product SiteDocumentation Site

10.4. Dynamisk ruting

Referanseverktøyet for dynamisk ruting er for tiden quagga, fra pakken med tilsvarende navn; det pleide å være zebra til utviklingen av sistnevnte stoppet. Men quagga beholdt navnene på programmene av kompatibilitetsgrunner, som forklarer zebra-kommandoene nedenfor.
Quagga er et sett av bakgrunnsprosesser som samarbeider om å definere rutetabeller som skal brukes av Linux-kjernen; hver rutingprotokoll (særlig BGP, OSPF og RIP) leverer sin egen bakgrunnsprosess. zebra-bakgrunnsprosessen samler inn informasjon fra andre bakgrunnsprosesser, og håndterer statiske rutingtabeller tilsvarende. De andre bakgrunnsprosessene er kjent som bgpd, ospfd, ospf6d, ripd, ripngd, isisd, og babeld.
Bakgrunnsprosesser aktiveres ved å redigere /etc/quagga/daemons-filen, og skape den riktige oppsettsfilen i /etc/quagga/; denne oppsettsfilen må være oppkalt etter bakgrunnsprosessen, med en .conf-forlengelse, og høre til quagga-brukeren og quaggavty-gruppen, for å få /etc/init.d/quagga-skriptet til å kalle på bakgrunnsprosessen.
Oppsettet til hver av disse bakgrunnsprosessene krever kunnskap om den rutingsprotokollen det gjelder. Disse protokollene kan ikke beskrives i detalj her, men quagga-doc gir en god forklaring i form av en info-fil. Det samme innholdet kan lettere søkes opp som HTML på Quaggas nettside:
I tillegg er syntaksen svært nær et standard ruter-oppsettsgrensesnitt, og nettverksadministratorer vil raskt tilpasse seg til quagga.