Product SiteDocumentation Site

A.13. Og mange flere

Distrowatch-nettstedet refererer til et stort antall Linux-distribusjoner, der mange er basert på Debian. Å søke på dette nettstedet gir, på en flott måte, følelsen av mangfoldet i verdenen av fri programvare.
Søkeskjemaet kan hjelpe til å spore opp en distribusjon ut fra opphavet. I mars 2015 førte valget av søkeordet Debian til 131 aktive distribusjoner!