Product SiteDocumentation Site

Dodatek A. Dystrybucje pochodne

Wiele dystrybucji Linuksa to dystrybucje pochodne od Debiana. Takie dystrybucje powtórnie wykorzystują system zarządzania pakietami Debiana. Wszystkie mają własne, interesujące właściwości i możliwe jest, ze jedna z nich będzie bardziej odpowiadać twoim potrzebom, niż sam Debian.

A.1. Cenzus i Współpraca

Projekt Debian w pełni uznaje ważność dystrybucji pochodnych i aktywnie wspiera współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. To zwykle pociąga za sobą wsteczne scalanie ulepszeń (początkowo rozwijanych przez dystrybucje pochodne) tak, aby każdy mógł z nich skorzystać, a prace konserwacyjne były ograniczone do niezbędnego minimum.
This explains why derivative distributions are invited to become involved in discussions on the debian-derivatives@lists.debian.org mailing-list, and to participate in the derivative census. This census aims at collecting information on work happening in a derivative so that official Debian maintainers can better track the state of their package in Debian variants.
Let us now briefly describe the most interesting and popular derivative distributions.