Product SiteDocumentation Site

6.5. Sprawdzanie Autentyczności Pakietów

Dla administratorów Falcot Corp bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Zgodnie z tym założeniem, muszą być pewni, że instalują tylko pakiety, których pochodzenie od Debiana jest gwarantowane, które nie były zmieniane przez osoby trzecie. Włamywacz komputerowy mógłby bowiem próbować dodać szkodliwy kod do wiarygodnego pakietu. Po zainstalowaniu, taki pakiet mógłby robić cokolwiek, do czego włamywacz go zaprojektował, włączając w to na przykład kradzież haseł lub poufnych informacji. W celu przeciwdziałania takim zagrożeniom, Debian stosuje pieczęci zabezpieczające, aby zagwarantować — w czasie instalacji — że pakiet naprawdę pochodzi od jego opiekuna i nie był modyfikowany przez osoby trzecie.
The seal works with a chain of cryptographical hashes and a signature. The signed file is the Release file, provided by the Debian mirrors. It contains a list of the Packages files (including their compressed forms, Packages.gz and Packages.xz, and the incremental versions), along with their MD5, SHA1 and SHA256 hashes, which ensures that the files haven't been tampered with. These Packages files contain a list of the Debian packages available on the mirror, along with their hashes, which ensures in turn that the contents of the packages themselves haven't been altered either.
Zarządzanie zaufanymi kluczami odbywa się przez użycie komendy apt-key z pakietu apt. Program ten zarządza bazą kluczy publicznych GnuPG, które są używane do sprawdzania podpisów w plikach Release.gpg dostępnych na serwerach lustrzanych. Może zostać użyty do ręcznego dodania nowych kluczy (kiedy wymagane są nieoficjalne serwery lustrzane). Jednakże zazwyczaj wymagane są tylko oficjalne klucze Debiana. Wspomniane klucze są automatycznie aktualizowane przez pakiet debian-archive-keyring (przechowuje on bazę kluczy w /etc/apt/trusted.gpg.d). Jednakże pierwsza instalacja tego pakietu wymaga zachowania ostrożności: nawet jeżeli pakiet jest podpisany tak jak pozostałe, jego podpis nie może być zweryfikowany zewnętrznie. Z tego powodu ostrożni administratorzy powinni sprawdzić skróty zaimportowanych kluczy przed zaufaniu im do instalacji nowych pakietów:
# apt-key fingerprint
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  4096R/2B90D010 2014-11-21 [expires: 2022-11-19]
   Key fingerprint = 126C 0D24 BD8A 2942 CC7D F8AC 7638 D044 2B90 D010
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-security-automatic.gpg
-------------------------------------------------------------------
pub  4096R/C857C906 2014-11-21 [expires: 2022-11-19]
   Key fingerprint = D211 6914 1CEC D440 F2EB 8DDA 9D6D 8F6B C857 C906
uid         Debian Security Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  4096R/518E17E1 2013-08-17 [expires: 2021-08-15]
   Key fingerprint = 75DD C3C4 A499 F1A1 8CB5 F3C8 CBF8 D6FD 518E 17E1
uid         Jessie Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-automatic.gpg
-----------------------------------------------------------
pub  4096R/473041FA 2010-08-27 [expires: 2018-03-05]
   Key fingerprint = 9FED 2BCB DCD2 9CDF 7626 78CB AED4 B06F 4730 41FA
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (6.0/squeeze) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-stable.gpg
--------------------------------------------------------
pub  4096R/B98321F9 2010-08-07 [expires: 2017-08-05]
   Key fingerprint = 0E4E DE2C 7F3E 1FC0 D033 800E 6448 1591 B983 21F9
uid         Squeeze Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  4096R/46925553 2012-04-27 [expires: 2020-04-25]
   Key fingerprint = A1BD 8E9D 78F7 FE5C 3E65 D8AF 8B48 AD62 4692 5553
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (7.0/wheezy) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  4096R/65FFB764 2012-05-08 [expires: 2019-05-07]
   Key fingerprint = ED6D 6527 1AAC F0FF 15D1 2303 6FB2 A1C2 65FF B764
uid         Wheezy Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>
Kiedy już odpowiednie klucze znajdą się w bazie, APT będzie sprawdzał ich podpisy przed każdą ryzykowną operacją, dzięki temu interfejsy wyświetlą ostrzeżenie w przypadku gdy zażądano instalacji pakietu, którego wiarygodność nie może zostać ustalona.