Product SiteDocumentation Site

6.7. Utrzymywanie Aktualności Systemu

Debian jest dynamiczną dystrybucją, która nieustannie się zmienia. Większość zmian zawiera się w Testowym i Niestabilnym, ale nawet Stabilny jest od czasu do czasu aktualizowany, głównie w związku z poprawkami bezpieczeństwa. Niezależnie od wersji Debiana, pod którą działa system, przyjętą regułą jest utrzymywanie go w stanie zaktualizowanym tak, aby czerpać korzyści z najnowszych zmian i poprawek błędów.
Biorąc pod uwagę, że możliwe jest okresowe uruchamianie narzędzi do sprawdzania dostępnych aktualizacji i przeprowadzania uaktualnienia, takie powtarzalne zadanie jest uciążliwe, zwłaszcza w przypadku, gdy należy je wykonać na kilku maszynach. Na szczęście, podobnie do innych powtarzalnych zadań, może być częściowo zautomatyzowane, a w tym celu stworzono odpowiedni zestaw narzędzi.
Pierwszym ze wspomnianych narzędzi jest apticron, z pakietu o tej samej nazwie. Jego głównym działaniem jest codzienne uruchamianie skryptu (poprzez cron). Skrypt ten aktualizuje listę dostępnych pakietów i jeżeli któreś z zainstalowanych pakietów nie są w najnowszej wersji, wysyła wiadomość e-mail z listą tych pakietów oraz zmianami wprowadzonymi w ich nowych wersjach. Oczywiście pakiet ten jest kierowany głównie do użytkowników Debiana Stabilnego, ponieważ dla szybciej postępujących wersji Debiana codzienne e-maile byłyby bardzo długie. Kiedy sa dostępne aktualizacje, apticron pobiera je automatycznie. Nie instaluje ich — zadanie to nadal pozostaje dla administratora — ale posiadanie pobranych pakietów dostępnych lokalnie (w pamięci podręcznej APTa) przyspiesza pracę.
Administratorzy mający pod opieką kilka komputerów z pewnością docenią informacje o oczekujących uaktualnieniach, ale same uaktualnienia nadal są tak samo uciążliwe, jak były wcześniej, dlatego z pomocą przychodzi skrypt /etc/cron.daily/apt (z pakietu apt). Skrypt ten również uruchamiany jest codziennie (bez trybu interaktywnego) przez cron. W celu kontroli jego zachowania można użyć zmiennych konfiguracyjnych APTa (zapisanych w pliku, w katalogu /etc/apt/apt.conf.d/). Głównymi zmiennymi są:
APT::Periodic::Update-Package-Lists
Ta opcja pozwala ustawić częstotliwość (w dniach) odświeżania listy pakietów. Użytkownicy apticron mogą pominąć tą zmienną, ponieważ apticron sam ustawia to zadanie.
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages
Podobnie, ta opcja wskazuje częstotliwość (w dniach), ale tym razem pobierania pakietów. Znowu, użytkownicy apticron nie będą jej potrzebować.
APT::Periodic::AutocleanInterval
Ta opcja udostępnia funkcję, której nie ma apticron. Kontroluje, jak często przestarzałe pakiety (te, do których nie odwołuje się już żadna dystrybucja) są usuwane z pamięci podręcznej APTa. Pozwala to utrzymać rozsądny rozmiar pamięci podręcznej APTa, dzięki czemu nie trzeba się już przejmować ręcznym wykonywaniem tego zadania.
APT::Periodic::Unattended-Upgrade
Kiedy włączona jest ta opcja, codzienny skrypt będzie uruchamiał unattended-upgrade (z pakietu unattended-upgrades), który — jak sama nazwa wskazuje — może zautomatyzować uaktualnianie niektórych pakietów (domyślnie zajmuje się tylko aktualizacjami bezpieczeństwa, ale można to dostosować w /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades). Należy zauważyć, ze ta opcja może być ustawiona przy pomocy debconfa po uruchomieniu dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades.
Inne opcje pozwalają bardziej precyzyjnie kontrolować czyszczenie pamięci podręcznej. Chociaż nie są tutaj wymienione, to są opisane w skrypcie /etc/cron.daily/apt.
These tools work very well for servers, but desktop users generally prefer a more interactive system. That is why the “Debian desktop environment” task installs gnome-packagekit (at least when you select GNOME as desktop environment). It provides an icon in the notification area of desktop environments when updates are available; clicking on this icon then runs gpk-update-viewer, a simplified interface to perform updates. You can browse through available updates, read the short description of the relevant packages and the corresponding changelog entries, and select whether to apply the update or not on a case-by-case basis.
Uaktualnianie z użyciem gpk-update-viewer

Rysunek 6.3. Uaktualnianie z użyciem gpk-update-viewer