Product SiteDocumentation Site

2.5. Dlaczego Debian Jessie?

Każde wydanie Debiana rozpoczyna swój cykl życiowy jako ciągle zmieniająca się dystrybucja, znana też jako "Testing". W czasie, gdy piszemy ten tekst, Debian Jessie jest najnowszą "Stabilną" wersją Debiana.
Wybór Debiana Jessie jest dobrze uzasadniony tym, że dowolny administrator, zwracający uwagę na jakość swoich serwerów, naturalnie będzie zmierzał ku stabilnej wersji Debiana. Nawet, jeśli poprzednie stabilne wydanie może być nadal wspierane przez jeszcze pewien czas, to administratorzy Falcot nie są tym zainteresowani, ponieważ okres wsparcia nie jest wystarczająco długi, a najnowsza wersja przynosi nowe, interesujące cechy, na których zależy administratorom.