Product SiteDocumentation Site

1.2. Kuruluş Belgeleri

Debian, ilk lansmanından birkaç yıl sonra, izlemesi gereken ilkeleri özgür bir yazılım projesi olarak resmileştirdi. Bu bilinçli eylemci karar, tüm üyelerin aynı yönde ilerlemesini sağlayarak düzenli ve barışçıl bir büyümeye izin verir. Debian geliştiricisi olmak için, herhangi bir adayın projenin Kuruluş Belgelerinde belirlenen ilkelere desteklerini ve bağlılıklarını onaylaması ve kanıtlaması gerekir.
The development process is constantly debated, but these Foundation Documents are widely supported and consensual, and thus rarely change. The Debian constitution also offers other guarantees for their stability: a three-quarter qualified majority is required to approve any amendment.

1.2.1. Kullanıcılara Yönelik Verilen Sözler

Projenin ayrıca bir “sosyal sözleşmesi” vardır. Böyle bir metnin yalnızca bir işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik bir projede yeri nedir? Oldukça basittir: Debian kullanıcıları için ve dolayısıyla geniş anlamda toplum için çalışır. Bu sözleşme, projenin üstlendiği taahhütleri özetlemektedir. Onları daha detaylı inceleyelim:
 1. Debian% 100 özgür kalacak.
  Bu Kural 1'dir. Debian tamamen ve özel olarak özgür yazılımdan oluşur ve öyle kalacaktır. Ek olarak, Debian projesindeki tüm yazılım geliştirme kendi başına ücretsiz olacaktır.
 2. Özgür yazılım topluluğuna geri vereceğiz.
  Debian projesinin dağıtıma entegre edilmiş bir çalışmaya katkıda bulunduğu herhangi bir iyileştirme, çalışmanın yazarına ("üstyayın" olarak adlandırılır) geri gönderilir. Genel olarak Debian, tek başına çalışmak yerine toplulukla işbirliği yapar.
 3. Sorunları gizlemeyeceğiz.
  Debian mükemmel değildir ve her gün düzeltilmesi gereken yeni sorunlar olacaktır. Debian, tüm hata raporu veritabanını her zaman halk açık tutacaktır. İnsanların çevrimiçi olarak dosyaladığı raporlar anında başkaları tarafından görülebilir hale gelecektir.
 4. Önceliklerimiz kullanıcılarımız ve özgür yazılımlardır.
  Bu verilen sözü tanımlamak daha zordur. Debian, bu nedenle, bir karar verilmesi gerektiğinde eğilimini belli eder ve uygulaması daha zor olsa bile, daha zarif bir çözümü seçerek, kullanıcı deneyimini tehlikeye atacak olan geliştiriciler için kolay bir çözümü ortadan kaldırır. Bu, öncelikli olarak kullanıcıların ve özgür yazılımın çıkarlarının dikkate alınması anlamına gelir.
 5. Özgür yazılım standartlarımızı karşılamayan işler.
  Debian, kullanıcıların bazı özgür olmayan programları kullanmak isteyebileceğini kabul eder ve anlar. Bu nedenle proje, güvenli bir şekilde yeniden dağıtılabilen özgür olmayan yazılımın Debian paketlerini dağıtmak için altyapı bölümlerinin kullanımına izin verir.

1.2.2. Debian Özgür Yazılım Yönergeleri

This reference document defines which software is “free enough” to be included in Debian. If a program's license is in accordance with these principles, it can be included in the main section; on the contrary, and provided that free distribution is permitted, it may be found in the non-free section. The non-free section is not officially part of Debian; it is an added service provided to users. A more detailed explanation of the different parts of the Debian archive can be found in the sidebar VOCABULARY The main, contrib and non-free archives.
Debian için bir seçim kriterinden daha fazlası olan bu metin, özgür yazılım konusunda bir otorite haline gelmiş ve "Açık Kaynak Tanımı"nın temelini oluşturmuştur. Tarihsel olarak, "özgür yazılım" kavramının ilk resmi tanımlarından biridir.
The GNU General Public License, the BSD License, and the Artistic License are examples of traditional free licenses that follow the 9 points mentioned in this text. Below you will find the text as it is published on the Debian website.
 1. Özgür yeniden dağıtım.
  Bir Debian bileşeninin lisansı, herhangi bir tarafın, birkaç farklı kaynaktan gelen programları içeren bir toplu yazılım dağıtımının bir bileşeni olarak yazılımı satmasını veya başkasına vermesini kısıtlamaz. Lisans, bu tür bir satış için telif hakkı veya başka bir ücret gerektirmeyebilir.
 2. Kaynak kodu.
  Program kaynak kodu içermeli ve kaynak kodun yanı sıra derlenmiş biçimde dağıtıma izin vermelidir.
 3. Türetilmiş eserler.
  Lisans, değişikliklere ve türetilmiş çalışmalara izin vermeli ve bunların orijinal yazılımın lisansıyla aynı koşullar altında dağıtılmasına izin vermelidir.
 4. Yazarın kaynak kodunun bütünlüğü.
  Lisans, derleme sırasında programı değiştirmek amacıyla kaynak koduyla birlikte “yama dosyalarının” dağıtımına izin veriyorsa, kaynak kodun değiştirilmiş biçimde sadece dağıtılmasını kısıtlayabilir.Lisans, değiştirilmiş kaynak kodundan oluşturulan yazılımın dağıtımına açıkça izin vermelidir. Lisans, özgün yazılımdan farklı bir ad veya sürüm numarası taşımak için türetilmiş çalışmalar gerektirebilir (Bu bir uzlaşmadır. Debian grubu, tüm yazarları kaynak veya ikili dosyaların değiştirilmesini kısıtlamamaya teşvik eder).
 5. Kişilere veya gruplara karşı ayrımcılık yapılmaz.
  Lisans, herhangi bir kişi veya gruba karşı ayrımcılık yapmamalıdır.
 6. Çalışma alanlarına karşı ayrımcılık yapılmaz.
  Lisans, hiç kimsenin programı belirli bir çalışma alanında kullanmasını kısıtlamamalıdır. Örneğin, programın bir işte kullanılmasını veya genetik araştırma için kullanılmasını kısıtlayamaz.
 7. Lisans dağıtımı.
  Programa eklenen haklar, söz konusu taraflarca ek bir lisans uygulamasına gerek kalmadan programın yeniden dağıtıldığı herkes için geçerli olmalıdır.
 8. Lisans, Debian'a özgü olmamalıdır.
  Programa eklenen haklar, programın bir Debian sisteminin parçası olmasına bağlı olmamalıdır. Program Debian'dan çıkarılırsa ve Debian olmadan kullanılır veya dağıtılırsa, ancak bunun dışında programın lisansının hükümleri dahilinde, programın yeniden dağıtıldığı tüm taraflar, Debian sistemiyle birlikte verilenlerle aynı haklara sahip olmalıdır.
 9. Lisans, diğer yazılımları kirletmemelidir.
  Lisans, lisanslı yazılımla birlikte dağıtılan diğer yazılımlara kısıtlamalar getirmemelidir. Örneğin, lisans aynı ortamda dağıtılan diğer tüm programların özgür yazılım olması gerektiği konusunda ısrar etmemelidir.
 10. Örnek lisanslar
  "GPL", "BSD" ve "Artistik" lisanslar, "özgür" olduğunu düşündüğümüz lisans örnekleridir.