Product SiteDocumentation Site

A.9. Devuan

Devuan là một bản phân phối tương đối mới của Debian: nó bắt đầu vào năm 2014 như một phản ứng đối với quyết định của Debian để chuyển sang systemd như là hệ thống init mặc định. Một nhóm người dùng luyến tiếc sysv và phản đối các hạn chế (thực sự hoặc chỉ là cảm nhận) của systemd bắt đầu Devuan với mục đích duy trì một hệ thống không có Systemd . Kể từ tháng 3 năm 2015, họ vẫn chưa công bố bất kỳ bản phát hành thật sự nào: chúng ta sẽ thấy nó nếu dự án thành công và tìm ra chỗ đứng của nó, hoặc có thể đối thủ dùng systemd sẽ học cách chấp nhận nó.