Product SiteDocumentation Site

1.4. Follow Debian News

Như đã đề cập đến, dự án Debian phát triển theo hướng phân tán và rất có tổ chức. Hệ quả là, nhiều khi khó có thể bắt kịp với những việc xảy ra với dự án mà không ngập trong cơn lũ thông báo không bao giờ ngừng.
Nếu bạn chỉ muốn biết những thông tin quan trọng nhất về Debian, bạn nên subscribe vào list. Đây là một mailing list có lượng trao đổi thấp (khoảng 12 tin nhắn mỗi năm), và chỉ đưa ra những thông báo quan trọng nhất, như một bản ổn định mới được phát hành, việc chọn ra một lãnh đạo dự án mới, hay các Hội nghị Debian thường niên.
Các tin tức chung và thường nhật hơn về Debian được gửi tới list . Lượng traffic trên list này cũng tương đối chấp nhận được (thường khoảng vài tin nhắn mỗi tháng), và bao gồm “Debian Project News”, là một danh sách tổng hợp nhiều thông tin liên quan đến những việc xảy ra trong project. Bởi vì tất cả Debian developers đều có thể đóng góp những tin tức này khi họ nghĩ có điều quan trọng cần phải thông báo, DPN (Debian Project News) cung cấp những góc nhìn có giá trị trong khi vẫn chú trọng vào toàn bộ dự án.
Để biết thêm thông tin về sự phát triển của Debian và công tác hoạt động tại các team khác nhau, truy cập mailing list . Đúng như tên gọi, thông báo trong list có thể thú vị đối với các developer, nhưng cũng có thể thú vị đối với những bên muốn theo dõi cụ thể những việc xảy ra hơn là chỉ đợi bản ổn định được phát hành. Trong khi cung cấp tin tức về các kết quả mà người dùng có thể thấy được, đưa ra tin tức về cách mà những kết quả đó được tạo ra. Đáng lưu ý là “d-d-a” (như cách nó thường được ám chỉ) là mailing list duy nhất mà các Debian developer buộc phải subscribe.
Một nguồn thông tin ít trang trọng đó là Planet Debian, chuyên tổng hợp các bài viết được đăng lên bởi các cộng tác viên Debian trên blog của họ. Mặc dù nội dùng không đề cập hoàn toàn đến việc phát triển Debian, nhưng lại cung cập góc nhìn về thứ đang diễn ra trong cộng đồng và trách nhiệm của thành viên Debian.
Dự án cũng có đại diện trên các mạng xã hội. Trong khi Debian chỉ có mặt chính thức trên các nền tảng xây dựng bằng phần mềm miễn phí (như nền tảng microblogging Identi.ca, cung cấp bởi pump.io), còn có nhiều cộng tác viên Debian quản lý các tài khoản Twitter, trang Facebook, Google+, vân vân...