Product SiteDocumentation Site

9.4. Interfícies d'administració

Usar una interfície gràfica per a l'administració és interessant en diverses circumstàncies. Un administrador no coneix necessàriament tots els detalls de configuració de tots els seus serveis, i no sempre té temps per anar a buscar la documentació sobre els temes. Una interfície gràfica per a l'administració pot així accelerar el desplegament d'un nou servei. També pot simplificar la configuració de serveis que són difícils de configurar.
Una interfície d'aquest tipus és només una ajuda, i no una fi en si mateix. En tots els casos, l'administrador ha de dominar el seu comportament per tal d'entendre i resoldre qualsevol problema potencial.
Com que cap interfície és perfecta, hom pot ser temptat de provar diverses solucions. Això ha d'evitar-se en la mesura que sigui possible, ja que les diferents eines a vegades són incompatibles amb els seus mètodes de treball. Fins i tot si totes pretenen ser molt flexibles i intentar adoptar el fitxer de configuració com una sola referència, no sempre són capaces d'integrar canvis externs.

9.4.1. Administració amb una interfície web: webmin

Es tracta, sens dubte, d'una de les interfícies administratives més reeixides. És un sistema modular gestionat a través d'un navegador web que cobreix una àmplia gamma d'àrees i eines. A més, està internacionalitzada i disponible en molts idiomes.
Tauler de Webmin

Figura 9.5. Tauler de Webmin

Malauradament, webmin ja no forma part de Debian. El seu mantenidor a Debian va eliminar els paquets creats perquè ja no tenia el temps necessari per mantenir-los amb un nivell de qualitat acceptable. Ningú no ha pres el relleu oficialment, així que Debian no ofereix el paquet webmin.
No obstant això, hi ha un paquet no oficial distribuït al lloc web webmin.com. Contràriament als paquets originals de Debian, aquest paquet és monolític; tots els seus mòduls de configuració estan instal·lats i activats per defecte, encara que el servei corresponent no estigui instal·lat a la màquina.
Webmin s'utilitza a través d'una interfície web, però no requereix que l'Apache estigui instal·lat. Essencialment, aquest programari té el seu propi mini servidor web integrat. Aquest servidor escolta per defecte al port 10000 i accepta connexions HTTP segures.
Els mòduls inclosos cobreixen una àmplia varietat de serveis, entre els quals:
  • tots els serveis bàsics: creació d'usuaris i grups, gestió de fitxers crontab, scripts o fitxers de serveis, visualització de registres, etc.
  • bind: configuració del servidor DNS (servei de noms);
  • postfix: configuració del servidor SMTP (correu electrònic);
  • serveis de xarxa: configuració del super-servidor xinetd;
  • quota de disc: administració de quotes d'usuari;
  • dhcpd: configuració del servidor DHCP;
  • prpftpd: configuració del servidor FTP;
  • samba: configuració del servidor de fitxers Samba;
  • software: instal·lació o eliminació de programari de paquets Debian i actualizacions de sistema.
La interfície d'administració està disponible en un navegador web a https://localhost:10000. Compte! No tots els mòduls són directament utilitzables. A vegades s'han de configurar especificant les ubicacions dels fitxers de configuració corresponents i d'alguns fitxers executables (programes). Freqüentment el sistema us preguntarà quan no pugui activar un mòdul sol·licitat.

9.4.2. Configuració de paquets: debconf

Molts paquets es configuren automàticament després de fer algunes preguntes durant la instal·lació a través de l'eina Debconf. Aquests paquets es poden reconfigurar executant dpkg-reconfigure -p nivell paquet.
Per a la majoria dels casos, aquests paràmetres són molt senzills; només es canvien algunes variables importants en el fitxer de configuració. Aquestes variables sovint s'agrupen entre dues línies de "demarcació" de manera que la reconfiguració del paquet només afecta l'àrea delimitada. En altres casos, la reconfiguració no canviarà res si l'script detecta una modificació manual de l'arxiu de configuració, per tal de preservar aquestes intervencions humanes (perquè l'script no pot assegurar que les seves pròpies modificacions no alterin la configuració ja existent).