Product SiteDocumentation Site

8.7. Configuració d'impressores

La configuració de la impressora solia causar molts maldecaps tant als administradors com als usuaris. Aquests maldecaps són ara principalment cosa del passat gràcies a CUPS, el servidor d'impressió lliure que utilitza l'IPP, d'«Internet Printing Protocol» o “protocol d'impressió d'internet”.
Debian distribueix CUPS dividit entre diversos paquets. El cor del sistema és el planificador, cupsd, que està al paquet cups-daemon. cups-client conté programes d'utilitat per interactuar amb el servidor, cupsd. lpadmin és probablement la utilitat més important, ja que és crucial per a la configuració d'una impressora, però també hi ha instal·lacions per activar o desactivar una cua d'impressora, veure o eliminar tasques d'impressió i mostrar o establir opcions d'impressora. El marc de treball CUPS es basa en el sistema d'impressió System V, però hi ha un paquet de compatibilitat, cups-bsd, que permet l'ús d'ordres com lpr, lpq i lprm del sistema d'impressió tradicional BSD.
El planificador gestiona les tasques d'impressió, i aquestes travessen un sistema de filtratge per produir un fitxer que la impressora entendrà i imprimirà. El sistema de filtratge el proporciona el paquet cups-filters juntament amb els paquets printer-driver-*. CUPS, en combinació amb aquests paquets és la base del sistema d'impressió de Debian.
Les impressores modernes fabricades i venudes en els últims deu anys tenen gairebé totes la capacitat d'AirPrint, i CUPS i els cups-filters de Debian Bullseye tenen tot el que es necessita per aprofitar aquesta facilitat en xarxa. En essència, aquestes impressores són impressores IPP i s'ajusten perfectament per a un sistema d'impressió sense controladors, reduint el sistema a CUPS més cups-filters. Es pot prescindir d'un paquet de controladors per a impressores, i ja no es requereix programari d'impressió no lliure de venedors com ara Canon i Brother. Una impressora USB pot aprofitar aquest avantatge de les impressores modernes amb el paquet ippusbxd.
L'ordre apt install cups instal·larà CUPS i els filtres. També s'instal·larà el recomanat printer-driver-gutenprint per proporcionar un controlador per a una àmplia gamma d'impressores, però, tret que la impressora estigui operada sense controladors, pot ser necessari un controlador alternatiu per al dispositiu en particular.
Com a paquet recomanat per cups-daemon, cups-browsed estarà a les cues d'impressió del sistema i de xarxa, i les impressores modernes es poden descobrir automàticament i configurar a partir de les seves transmissions DNS-SD (Bonjour). Les impressores USB s'hauran de configurar manualment tal com es descriu al següent paràgraf.
El sistema d'impressió s'administra fàcilment a través d'una interfície web accessible a l'adreça local http://localhost:631/. Els membres del grup lpadmin poden afegir i eliminar impressores USB i en xarxa i administrar la majoria dels aspectes del seu comportament. Les tasques d'administració similars també es poden dur a terme a través de la interfície gràfica proporcionada per un entorn d'escriptori o la interfície gràfica system-config-printer (del paquet Debian homònim).