Product SiteDocumentation Site

A.8. Kali Linux

Kali Linux és una distribució basada en Debian que s'especialitza en proves de penetració («penetration testing» o «pentesting»). Proporciona programari que ajuda a auditar la seguretat d'una xarxa o ordinador que està en funcionament, i per fer anàlisis després d'un atac (que es coneix com a “informàtica forense”).