Product SiteDocumentation Site

A.7. Tails

Tails («The Amnesic Incognito Live System» o “Sistema autònom amnèsic d'incògnit”) té com a objectiu proporcionar un sistema autònom que preservi l'anonimat i la privacitat. Té molta cura de no deixar cap rastre a l'ordinador en el qual funciona i utilitza la xarxa Tor per connectar-se a Internet de la forma més anònima possible.