Product SiteDocumentation Site

A.3. Linux Mint

Linux Mint és una distribució (parcialment) mantinguda en comunitat, recolzada per donacions i anuncis. El seu producte insígnia es basa en Ubuntu, però també ofereixen una «Linux Mint Debian Edition» (LMDE) que es basa en Debian Stable amb algunes actualitzacions. LMDE es troba disponible tant per a 32 com per a 64 bits.
En tots dos casos, la instal·lació inicial implica arrencar un DVD o llapis USB de tipus «live».
La distribució pretén simplificar l'accés a les tecnologies avançades, i proporciona interfícies d'usuari gràfiques específiques a més del programari habitual. Per exemple, Linux Mint es basa en Cinnamon en lloc de GNOME per defecte (però també inclou MATE i Xfce); de manera similar, la interfície de gestió de paquets, encara que basada en APT, proporciona una interfície específica amb una avaluació del risc de cada actualització de paquet.
Linux Mint inclou una gran quantitat de programari privatiu per millorar l'experiència dels usuaris que poden necessitar-ho. Per exemple: Adobe Flash i “còdecs” multimèdia.