Product SiteDocumentation Site

2.2. Pla mestre

Amb la teva col·laboració, els gestors de TI han dut a terme un estudi una mica més extens, identificant algunes restriccions i definint un pla per a la migració al sistema de codi obert triat, Debian.
Una restricció significativa identificada és que el departament de comptabilitat utilitza programari específic, que només s'executa en Microsoft Windows™. El laboratori, per la seva banda, utilitza programari de disseny assistit per ordinador que funciona en OS X™.
Vista general de la xarxa Falcot Corp

Figura 2.1. Vista general de la xarxa Falcot Corp

El pas a Debian serà gradual; una petita empresa, amb mitjans limitats, no pot canviar-ho tot de la nit al dia. Per començar, el personal de TI ha de ser format en administració Debian. Tot seguit, els servidors es convertiran, començant per la infraestructura de xarxa (routers, tallafocs, etc.)) seguit pels serveis d'usuari (compartició de fitxers, web, correu, etc.). Després els ordinadors d'oficina seran migrats gradualment a Debian, mentre cada departament serà format (internament) durant el desplegament del nou sistema.