Product SiteDocumentation Site

Capítol 2. Presentant el cas d'estudi

2.1. Necessitats de TI pel creixement ràpid
2.2. Pla mestre
2.3. Per què una distribució GNU/Linux?
2.4. Per què la distribució de Debian?
2.4.1. Distribucions comercials i guiades per la comunitat
2.5. Per què Debian Bullseye?
En el context d'aquest llibre, ets l'administrador de sistemes d'un petit negoci creixent. Ha arribat el moment de redefinir el pla mestre dels sistemes d'informació per l'any vinent en col·laboració amb els teus directors. Decideixes migrar progressivament a Debian, tant per raons pràctiques com econòmiques. Vegem amb més detall què t'espera…
Hem previst que aquest cas d'estudi s'aproximi a tots els serveis del sistema d'informació modern que s'utilitzen actualment en una empresa de grandària mitjana. Després de llegir aquest llibre, tindràs tots els elements necessaris per instal·lar Debian als servidors i poder volar tot sol. També aprendràs a trobar informació de manera eficient en cas de dificultats.

2.1. Necessitats de TI pel creixement ràpid

Falcot Corp és un fabricant d'equips d'àudio d'alta qualitat. La companyia està creixent fortament, i té dues instal·lacions, una a Saint-Étienne, i una altra a Montpeller. La primera té al voltant de 150 empleats; allotja una fàbrica per a la fabricació de d'altaveus, un laboratori de disseny i tota l'oficina administrativa. La seu de Montpeller és més petita, amb només uns 50 treballadors, i produeix amplificadors.
El sistema d'informació ha tingut dificultats per a mantenir-se al dia amb el creixement de l'empresa, de manera que ara estan decidits a redefinir-lo completament per complir els diversos objectius establerts per la gerència:
  • infraestructura moderna i fàcilment escalable;
  • reducció del cost de les llicències de programari gràcies a l'ús del programari de codi obert;
  • instal·lació d'un lloc web de comerç electrònic, possiblement «B2B» (negoci a negoci, és a dir, la vinculació dels sistemes d'informació entre diferents empreses, com un proveïdor i els seus clients);
  • millora significativa de la seguretat per protegir millor els secrets comercials relacionats amb els nous productes.
Tot el sistema d'informació serà revisat tenint en compte aquests objectius.