Product SiteDocumentation Site

4. Struktura knjige

Ova knjiga se temelji na realnim slučajevima pružajući podršku te ilustracije za sve teme koje se obrađuju.
Poglavlje 1 je fokusirano na ne-tehničku prezentaciju Debian projekta te opisuje ciljeve i organizaciju projekta. Ti aspekti su važni jer definiraju generalni okvir kojeg slijedeća poglavlja nadopunjuju sa više konkretnijih informacija.
Poglavlja 2 i 3 pružaju širok pregled datog primjera. U ovom trenutku, početnici mogu odvojiti vrijeme da pročitaju dodatak B, gdje će pronaći kratki tečaj koji objašnjava niz bazičnih računalnih pojmova, kao i neke koncepte prisutne u bilo kojem Unix sistemu.
Da nastavimo sa našom glavnom temom, nastaviti ćemo sa instalacijskim procesom (poglavlje 4); poglavlja 5 and 6 otkriti će bazične alate koje Debian administrator koristi, kao one iz APT obitelji, koji su uvelike odgovorni za dobru reputaciju distribucije. Ova poglavlja nisu nikako rezervirana za profesionalce, pošto je kod kuće svatko svoj administrator.
Poglavlje 7 treba posebno naglasiti; opisuje tijek rada da efektivno koristimo dokumentaciju i brzo dobijemo uvid u probleme i kako ih riješiti.
Slijedeća poglavlja su detaljniji pregled sustava, počevši od bazen infrastrukture i servisa (poglavlja 8 do 10) te se progresivno penju na ljestvici da dostignu korisničke aplikacije u Poglavlje 13. Poglavlje 12 obrađuje naprednu tematiku zanimljivu amdinistratorima velikog broja računala (uključujući servere), dok Poglavlje 14 daje kratki uvid u širu temu računalne sigurnosti te daje par naputaka kako izbjeći česte probleme.
Chapter 15 is for administrators who want to go further and create their own Debian packages. Finally, Chapter 16 describes the possible future of Debian.
The present version is already the tenth edition of the book (we include the first four that were only available in French). This edition covers version 11 of Debian, code-named Bullseye. Among the changes, Debian now supports UEFI Secure Boot, providing some extra safety against attacks on the boot infrastructure, and making it easier to install Debian on new computers where Secure Boot is usually enabled by default. Again at the security level, AppArmor, a Mandatory Access Control system that regulates what various applications are allowed to perform, is now enabled by default. All included packages have obviously been updated, including the GNOME desktop, which is now in its version 3.38.
Dodali smo pojedinosti i bilješke u bočnim naznakama. One imaju različite uloge: mogu privući pažnju na bitne pojedinosti, mogu pomoći prilikom notacija realnog problema, definirati neke izraze ili poslužiti kao podsjetnik. Slijedi lista najčešćih bilješki: