Product SiteDocumentation Site

4. Struktura knjige

Ova knjiga ima korijene iz knjige francuskog izdavača Eyrolles “Administrator's Handbook” kolekcije, i zadržava isti pristup koji se temelji na realnim slučajevima pružajući podršku te ilustracije za sve teme koje se obrađuju.
Poglavlje 1 je fokusirano na ne-tehničku prezentaciju Debian projekta te opisuje ciljeve i organizaciju projekta. Ti aspekti su važni jer definiraju generalni okvir kojeg slijedeća poglavlja nadopunjuju sa više konkretnijih informacija.
Poglavlja 2 i 3 pružaju širok pregled datog primjera. U ovom trenutku, početnici mogu odvojiti vrijeme da pročitaju dodatak B, gdje će pronaći kratki tečaj koji objašnjava niz bazičnih računalnih pojmova, kao i neke koncepte prisutne u bilo kojem Unix sistemu.
Da nastavimo sa našom glavnom temom, nastaviti ćemo sa instalacijskim procesom (poglavlje 4); poglavlja 5 and 6 otkriti će bazične alate koje Debian administrator koristi, kao one iz APT obitelji, koji su uvelike odgovorni za dobru reputaciju distribucije. Ova poglavlja nisu nikako rezervirana za profesionalce, pošto je kod kuće svatko svoj administrator.
Poglavlje 7 treba posebno naglasiti; opisuje tijek rada da efektivno koristimo dokumentaciju i brzo dobijemo uvid u probleme i kako ih riješiti.
The next chapters will be a more detailed tour of the system, starting with basic infrastructure and services (chapters 8 to 10) and going progressively up the stack to reach the user applications in chapter 13. Chapter 12 deals with more advanced subjects that will most directly concern administrators of large sets of computers (including servers), while chapter 14 is a brief introduction to the wider subject of computer security and gives a few keys to avoid most problems.
Poglavlje 15 je namijenjeno administratorima koji žele otići dalje i sami kreirati vlastite Debian pakete.
The present version is already the seventh edition of the book (we include the first four that were only available in French). This edition covers version 8 of Debian, code-named Jessie. Among the changes, Debian now sports two new architectures — arm64 for 64-bit ARM processors, and ppc64el for little-endian 64-bit PowerPC processors (designed by IBM and licensed to various manufacturers via the OpenPOWER foundation). On the opposite side, some architectures have been dropped (sparc, ia64) due to lack of volunteers to keep up with development (which itself can be explained by the fact that associated hardware is getting old and less interesting to work on). Some architectures are still available (in the Unstable distribution) but did not get their ready for release stamp: hurd-i386, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64. All included packages have obviously been updated, including the GNOME desktop, which is now in its version 3.14. More interestingly, there are two new alternative desktops that are available: Cinnamon (fork of GNOME's Shell created by and for Linux Mint) and MATE (continuation of the GNOME 2.x desktop).
Dodali smo pojedinosti i bilješke u bočnim naznakama. One imaju različite uloge: mogu privući pažnju na bitne pojedinosti, mogu pomoći prilikom notacija realnog problema, definirati neke izraze ili poslužiti kao podsjetnik. Slijedi lista najčešćih bilješki: