Product SiteDocumentation Site

4. Bokens opplegg

Denne boken har sin opprinnelse i den franske utgiveren Eyrolles «Administratorens håndbok»-samling, og beholder den samme, samlende tilnærmingen rundt en case-studie som gir både støtte og illustrasjon for alle temaer som blir berørt.
Kapittel 1 gir en ikke-teknisk presentasjon av Debian-prosjektets mål og organisasjon. Disse aspektene er viktige fordi de definerer et generelt rammeverk som andre kapitler vil fylle med mer konkret informasjon.
Kapittel 2 og 3 gir en bred oversikt over en enkeltstudie. Her kan nye lesere ta seg tid til å lese vedlegg B, hvor de finner et kort kurs som forklarer en rekke grunnleggende datauttrykk og begreper, som ligger i ethvert Unix-system.
For å komme videre med temaet vi egentlig skal snakke om vil vi naturligvis begynne med installasjonsprosessen (kapittel 4). Kapittel 5 og 6 vil dekke grunnleggende verktøy som alle Debian-administratorer kommer til å bruke, som for eksempel de i APT-familien, som har en stor del av ansvaret for distribusjons utmerkede rykte. Disse kapitlene er på ingen måte begrenset til fagfolk, fordi alle er sin egen administrator hjemme.
Kapittel 7 vil være en viktig parentes. Den beskriver arbeidsflyt for å bruke dokumentasjon effektivt, og raskt få en forståelse av problemer for å kunne løse dem.
De neste kapitlene vil være en mer detaljert gjennomgang av systemet, og starter med grunnleggende infrastruktur og tjenester (kapitlene 8 til 10), og går gradvis opp på høyere nivåer for til slutt å nå brukerprogrammene i kapittel 13. Kapittel 12 omhandler mer avanserte emner som mest direkte vil angå administratorer med store datamaskiner (inkludert tjenermaskiner), mens kapittel 14 er en kort introduksjon til det større temaet datasikkerhet, og gir noen tips til å unngå de fleste problemene.
Kapittel 15 er for administratorer som ønsker å gå videre og lage sine egne Debian-pakker.
Den nåværende versjonen er allerede den syvende utgaven av boken (vi inkluderer de fire første som var kun tilgjengelig på fransk). Denne utgaven dekker versjon 8 av Debian, kodenavn Jessie. Blant forandringene støtter Debian nå to nye arkitekturer - arm64 for 64-bit ARM prosessorer, og ppc64el for little-endian 64-bit PowePC prosessorer (designet av IBM, og lisensiert til forskjellige produsenter via OpenPOWER-stiftelsen. På den andre siden, noen arkitekturer er droppet (sparc, ia64) på grunn av mangel på frivillige for å følge utviklingen (som i seg selv kan forklares ved det faktum at tilhørende maskinvare blir gammel og mindre interessant å arbeide med). Noen arkitekturer er fortsatt tilgjengelige (i Unstable distribusjonen), men fikk ikke sitt klar til utgivelse -stempel: hurd-i386, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64. Alle inkluderte pakker har tydeligvis blitt oppdatert, inkludert GNOME, som nå er i sin versjon 3.14. Mer interessant, to nye alternative skrivebord er tilgjengelige: Cinnamon (videreutviklet fra GNOMEs Shell laget av og for Linux Mint), og MATE (videreføring av GNOME 2.x skrivebord).
Vi har plassert noen notater og bemerkninger i sidefeltene. De har en rekke oppgaver: De kan trekke oppmerksomhet mot et vanskelig punkt, fullføre fremstillingen av saken, definere bestemte begreper, eller tjene som påminnelser. Her er en liste over de vanligste av disse sidefeltene: