Product SiteDocumentation Site

1.4. Følg med på Debian-nyhetene

Som allerede nevnt, utvikles Debian-prosjektet på en svært distribuert og veldig organisk måte. Som en konsekvens, kan det være vanskelig til tider å holde tritt med hva som skjer i prosjektet, uten å bli overveldet med en uendelig flom av meldinger.
Hvis du bare vil ha de viktigste nyhetene om Debian, bør du sannsynligvis abonnere på -listen. Dette er en lav-trafikkert liste (rundt et dusin meldinger i året), og gir bare de viktigste kunngjøringene, slik som tilgjengeligheten av en ny stabil utgivelse, valget av ny prosjektleder, eller den årlige Debian-konferansen.
Mer generelle (og vanlige) nyheter om Debian sendes til -listen. Trafikken på denne listen er ganske overkommelig (vanligvis rundt en håndfull meldinger i måneden), og inkluderer mer sjeldent «Debians prosjektnyheter», som er en samling av ulike smånyheter om hva som skjer i prosjektet. Ettersom alle Debian-utviklere kan bidra med nyheter når de mener de har noe nevneverdig å offentliggjøre, gir DPN verdifull innsikt mens du holder fokus på prosjektet som helhet.
For mer informasjon om utviklingen av Debian, og hva som skjer over tid i ulike gruppene, er det også -listen. Som navnet tilsier, er kunngjøringene der trolig mest interessant for utviklere, men det gir også andre interesserte mulighet til å holde et øye med hva som skjer mer konkret enn akkurat når en stabil versjon er sluppet, mens gir nyheter om synlige resultater for brukerne, gir nyheter om hvordan disse resultatene blir produsert. Som en sidekommentar kan det nevnes at «d-d-a» (som den noen ganger kalles) er den eneste listen som Debian-utviklere må abonnere på.
En mer uformell informasjonskilde kan også finnes på Planet Debian, som samler artikler fra de respektive bloggene til bidragsytere i Debian. Mens innholdet ikke bare omfatter Debians utvikling, gir den innblikk i hva som skjer i samfunnet, og hva medlemmene holder på med.
Prosjektet er også godt representert på sosiale medier. Mens Debian bare har en offisiell deltakelse på plattformer bygget med fri programvare (som Identi.ca mikrobloggingsplattformen, drevet av pump.io), er det mange Debianbidragsytere som gir liv til Twitter-kontoer, sider på Facebook, Google+, og mer.