Product SiteDocumentation Site

13.8. Kontorprogrammer

Office-programvare har lenge vært sett på som manglende i fri programvareverden. Brukere har lenge bedt om erstatning for Microsoft-verktøy som Word og Excel, men disse er så komplekse at utskiftninger var vanskelig å utvikle. Situasjonen endret seg da OpenOffice.org-prosjektet startet (etter Suns utgivelse av StarOffice-kode under en fri lisens). I dag inneholder Debian Libre Office en gaffel av OpenOffice.org. GNOME- og KDE-prosjektene arbeider fremdeles med sine tilbud (GNOME Office og Calligra Suite), og vennlig konkurranse fører til interessante resultater. For eksempel, Gnumeric regneark (del av GNOME Office) er enda bedre enn OpenOffice.org/Libre Office på noen områder, spesielt presisjonen i beregningene. På tekstbehandlingsfronten viser fremdeles OpenOffice.org og Libre Office veien.
En annen viktig funksjon for brukere er muligheten til å importere Word- og Excel-dokumenter mottatt fra kontakter, eller funnet i arkivene. Selv om alle kontorprogrammer har filtre som tillater å arbeide i disse formatene, er bare de som finnes i OpenOffice.org og Libreoffice funksjonelle nok til daglig bruk.
Libre Office og Calligra Suite er, henholdsvis, tilgjengelig i Debian-pakkene libreoffice og calligra. Det er ikke lenger en pakke for GNOME Office (den var gnome-office). Språkspesifikke pakker for Libre Office er distribuert i separate pakker: libreoffice-l10n-* og libreoffice-help-* spesielt. Noen funksjoner som staveordbøker, orddelingsmønstre og synonymordbøker er i separate pakker, for eksempel myspell-*/hunspell-*, hyphen-* og mythes-*. Merk at Calligra Suite pleide å bli kalt Calligra Suite KOffice.