Product SiteDocumentation Site

6.7. Å holde systemet oppdatert

Debian-distribusjonen er dynamisk og endrer seg kontinuerlig. Mesteparten av endringene er i Testing og Unstable-versjonene, men selv Stable oppdateres fra tid til annen, for det meste med sikkerhetsrelaterte løsninger. Uansett hvilken versjon av Debian som kjører systemet, er det vanligvis en god idé å holde det oppdatert, slik at du får nytte av nyere videreutviklinger og feilrettinger.
Det er selvfølgelig mulig å kjøre et verktøy jevnlig for å se etter tilgjengelige oppdateringer og kjøre oppgraderinger. Slike repeterende oppgaver er kjedelige, spesielt når det må utføres på flere maskiner. Heldigvis, som for mange repeterende oppgaver, kan de delvis automatiseres. Et sett med verktøy er allerede utviklet til det formålet.
Det første av disse verktøyene er apticron, i pakken med samme navn. Den kjører et skript daglig cron). Skriptet oppdaterer listen over tilgjengelige pakker, og hvis noen installerte pakker ikke er i den nyeste versjonen, sender den en e-post med en liste over disse pakkene sammen med de endringene som er gjort i de nye versjonene. Selvfølgelig er denne pakken hovedsakelig rettet mot brukere av Debian Stable, siden de daglige e-postene ville være svært lange for de versjoner av Debian som har et raskere tempo. Når oppdateringer er tilgjengelige, laster apticron dem ned automatisk. De blir ikke installert - for det må administrator fortsatt gjøre - men å ha pakkene allerede nedlastet og tilgjengelig lokalt (i APTs hurtiglager) blir jobben raskere.
Administratorer med ansvaret for flere datamaskiner vil uten tvil sette pris på å bli informert om ventende oppgraderinger, men oppgraderingene selv er fortsatt like kjedelige som de pleide å være. Her kommer /etc/cron.daily/apt-skriptet (i apt-pakken) hendig inn. Dette skriptet kjøres også daglig (og ikke-interaktivt) av cron. For sin egen kontroll bruker APT oppsettsvariabler (som derfor er lagret i en fil under /etc/apt/apt.conf.d/). De viktigste variablene er:
APT::Periodic::Update-Package-Lists
Dette alternativet lar deg angi frekvensen (i dager) for hvor ofte pakkelistene blir oppdatert. apticron-brukere kan klare seg uten denne variabelen, ettersom apticron allerede utfører denne oppgaven.
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages
Igjen, dette alternativet indikereren frekvens (i dager), denne gangen for nedlastingen av selve pakkene. En gang til, apticron-brukere vil ikke trenge dem.
APT::Periodic::AutocleanInterval
Dette alternativet omfatter en funksjon som apticron ikke har. Den styrer hvor ofte avleggse pakker (de som ikke er referert til av noen distribusjoner lenger) blir fjernet fra APTs hurtiglager. Dette holder APT hurtiglager på en rimelig størrelse, og betyr at du ikke trenger å bekymre deg for den oppgaven.
APT::Periodic::Unattended-Upgrade
Med dette valget aktivert, vil det daglige skriptet kjøre unattended-upgrade (fra unattended-upgrades-pakken) som - som navnet antyder - kan automatisere oppgraderingsprosessen for noen pakker (som standard tar det bare vare på sikkerhetsoppdateringer, men dette kan tilpasses i /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades). Merk at dette valget kan settes ved hjelp av debconf ved å kjøre dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades.
Andre alternativer kan tillate deg å kontrollere hurtiglagerets oppryddingsatferd med mer presisjon. De er ikke listet her, men er beskrevet i /etc/cron.daily/apt-skriptet.
Disse verktøyene fungerer veldig bra på tjenere, men skrivebordsbrukere foretrekker generelt et mer interaktivt system. Det er derfor «Debian desktop environement» sin oppgave å installere gnome-packagekit (i hvert fall når du velger GNOME som skrivebordsmiljø). Det gir et ikon i varslingsområdet for skrivebordsmiljøer når oppdateringer er tilgjengelige; å klikke på dette ikonet kjører så gpk-update-viewer, et forenklet grensesnitt for å utføre oppdateringer. Du kan bla gjennom tilgjengelige oppdateringer, lese den korte beskrivelsen av de aktuelle pakkene og det overensstemmende changelog oppsettet, og fra sak til sak velge om du vil bruke oppdateringen eller ikke.
Oppgradering med gpk-update-viewer

Figur 6.3. Oppgradering med gpk-update-viewer