Product SiteDocumentation Site

5.3. Kildepakkens struktur

5.3.1. Format

En kildepakke består vanligvis av tre filer: En .dsc, en .orig.tar.gz, og en .debian.tar.gz (eller .diff.gz). De tillater at det lages binære pakker (.deb filer beskrevet ovenfor) fra programmets kildekodefiler skrevet i et programmeringsspråk.
.dsc (Debian Source Control)-filen er en tekstfil som inneholder et RFC 2822 filhode (lik control-filen gjennomgått i Seksjon 5.2.1, «Bekrivelse; kontroll-filen») som beskriver kildepakken og angir hvilke andre filer som inngår. Det er signert av sin vedlikeholder, som garanterer for ektheten. Se Seksjon 6.5, «Sjekking av pakkeautensitet» for flere detaljer om dette temaet.

Eksempel 5.1. En .dsc-fil

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 3.0 (quilt)
Source: zim
Binary: zim
Architecture: all
Version: 0.62-3
Maintainer: Emfox Zhou <emfox@debian.org>
Uploaders: Raphaël Hertzog <hertzog@debian.org>
Homepage: http://zim-wiki.org
Standards-Version: 3.9.6
Vcs-Browser: http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=collab-maint/zim.git
Vcs-Git: git://anonscm.debian.org/collab-maint/zim.git
Build-Depends: debhelper (>= 9), xdg-utils, python (>= 2.6.6-3~), libgtk2.0-0 (>= 2.6), python-gtk2, python-xdg
Package-List:
 zim deb x11 optional arch=all
Checksums-Sha1:
 ad8de170826682323c10195b65b9f1243fd75637 1772246 zim_0.62.orig.tar.gz
 a4f70d6f7fb404022c9cc4870a4e62ea3ca08388 14768 zim_0.62-3.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 19d62aebd2c1a92d84d80720c6c1dcdb779c39a2120468fed01b7f252511bdc2 1772246 zim_0.62.orig.tar.gz
 fc2e827e83897d5e33f152f124802c46c3c01c5158b75a8275a27833f1f6f1de 14768 zim_0.62-3.debian.tar.xz
Files:
 43419efba07f7086168442e3d698287a 1772246 zim_0.62.orig.tar.gz
 725a69663a6c2961f07673ae541298e4 14768 zim_0.62-3.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2
Comment: Signed by Raphael Hertzog

iQEcBAEBCAAGBQJUR2jqAAoJEAOIHavrwpq5WFcH/RsdzCHc1oXXxHitU23hEqMj
T6ok29M1UFDJDowMXW75jQ1nT4WPUtvEGygkCHeoO/PvjEvB0sjU8GQlX+N9ddSB
aHfqfAYmVhADNGxrXQT5inZXUa8qGeeq2Sqf6YcWtsnuD56lDbvxkyf/XYopoIEl
oltfl05z/AI+vYsW482YrCz0fxNAKAvkyuPhDebYI8jnKWeAANoqmKpsNc/HYyvT
+ZiA5o57OiGdOKT6XGy3/FiF3dkHiRY8lXW7xdr1BbIgulwl9UmiUNwuxwOYbQO7
edtjiTJqOaFUA0x1zB/XGv5tHr1MjP8naT+kfVoVHTOox51CDbeu5D3DZY4imcY=
=Wtoa
-----END PGP SIGNATURE-----
Merk at kildepakken også har avhengigheter (Build-Depends) helt forskjellige fra de binære pakkenes, fordi de indikerer verktøy som kreves til å kompilere den programvaren det gjelder og lager binærpakken dens.
.orig.tar.gz-filen er et arkiv som inneholder kildekoden som er stilt til disposisjon av den opprinnelige utvikleren. Debian blir bedt om å ikke endre dette arkivet for å være i stand til enkelt å sjekke opprinnelsen og integriteten til filen (ved enkel sammenligning med en kontrollsum), og å respektere ønskene til noen forfattere.
.debian.tar.gz inneholder alle endringene laget av Debians vedlikeholder, spesielt tillegget med en debian-mappe med instruksjoner til å få konstruert en Debian-pakke.

5.3.2. Bruk i Debian

Kildepakken er grunnlaget for alt i Debian. Alle Debian-pakkene kommer fra en kildepakke, og hver endring i en Debian-pakke er konsekvensen av en modifikasjon i kildepakken. Når Debians vedlikeholdere arbeider med kildepakken, er de vel vitende om konsekvensene av handlingene for de binære pakkene. Resultatet av arbeidet deres gjenfinnes derfor i kildepakkene fra Debian. Du kan enkelt gå tilbake til dem, og alt stammer derfra.
Når en ny versjon av en pakke (kildepakke og en eller flere binære pakker) kommer til en Debian-tjener, er kildepakken det viktigste. Faktisk vil den da bli brukt av et nettverk av maskiner med forskjellige kompileringsarkitekturer som Debian støtter. Det faktum at utvikleren også sender en eller flere binære pakker for en gitt arkitektur (vanligvis i386 eller amd64) er relativt uviktig, siden disse like godt kunne ha blitt automatisk generert.