Product SiteDocumentation Site

6.5. Sjekking av pakkeautensitet

Sikkerheten er veldig viktig for Falcot Corps administratorer. Følgelig må de sørge for at de bare installerer pakker som er garantert å komme fra Debian uten å være tuklet med underveis. En som vil knekke en datamaskin (en cracker) kan prøve å legge ondsinnet kode til en ellers lovlig pakke. En slik pakke, hvis den er installert, kunne gjøre noe knekkeren utviklet det til å gjøre, inkludert for eksempel å avdekke passord eller konfidensiell informasjon. For å omgå denne risikoen gir Debian nye installasjoner en forsegling som det ikke kan kludres med, for å garantere at en pakke virkelig kommer fra dens offisielle vedlikeholder, og ikke er endret av en tredjepart.
Forseglingen arbeider med en kjede av kryptografiske nøkler og en signatur. Den signerte filen er Release-filen, som Debian-speilene skaffer. Det inneholder en liste med Packages-filer (også i sine komprimert former, Packages.gz, og Packages.xz, og oppstigende versjoner), sammen med sine MD5, SHA1 og SHA256 nøkler, som sikrer at filene ikke har blitt tuklet med. Disse Packages-filene inneholder en liste med de Debian-pakkene som er tilgjengelig på speilet, med tilhørende nøkler, som i sin tur sikrer at heller ikke innholdet i disse pakkene har blitt endret.
De klarerte nøklene styres med apt-key-kommandoen i apt-pakken. Dette programmet vedlikeholder en nøkkelring med GnuPG offentlige nøkler, som brukes til å verifisere signaturer i Release.gpg-filer tilgjengelig fra speil. Den kan brukes til å legge til nye nøkler manuelt (når ikke-offisielle speil er nødvendig). Vanligvis er det imidlertid bare de offisielle Debian-nøklene som trengs. Disse nøklene holdes automatisk oppdatert ved debian-archive-keyring-pakken (som setter de samsvarende nøkkelringene i /etc/apt/trusted.gpg.d). Men den første installasjonen av denne pakken krever forsiktighet: Selv om pakken er signert som alle andre, kan signaturen ikke bekreftes eksternt. Forsiktige administratorer bør derfor sjekke fingeravtrykkene til importerte nøkler før de stoler på dem for å installere nye pakker:
# apt-key fingerprint
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  4096R/2B90D010 2014-11-21 [expires: 2022-11-19]
   Key fingerprint = 126C 0D24 BD8A 2942 CC7D F8AC 7638 D044 2B90 D010
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-security-automatic.gpg
-------------------------------------------------------------------
pub  4096R/C857C906 2014-11-21 [expires: 2022-11-19]
   Key fingerprint = D211 6914 1CEC D440 F2EB 8DDA 9D6D 8F6B C857 C906
uid         Debian Security Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  4096R/518E17E1 2013-08-17 [expires: 2021-08-15]
   Key fingerprint = 75DD C3C4 A499 F1A1 8CB5 F3C8 CBF8 D6FD 518E 17E1
uid         Jessie Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-automatic.gpg
-----------------------------------------------------------
pub  4096R/473041FA 2010-08-27 [expires: 2018-03-05]
   Key fingerprint = 9FED 2BCB DCD2 9CDF 7626 78CB AED4 B06F 4730 41FA
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (6.0/squeeze) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-stable.gpg
--------------------------------------------------------
pub  4096R/B98321F9 2010-08-07 [expires: 2017-08-05]
   Key fingerprint = 0E4E DE2C 7F3E 1FC0 D033 800E 6448 1591 B983 21F9
uid         Squeeze Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  4096R/46925553 2012-04-27 [expires: 2020-04-25]
   Key fingerprint = A1BD 8E9D 78F7 FE5C 3E65 D8AF 8B48 AD62 4692 5553
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (7.0/wheezy) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  4096R/65FFB764 2012-05-08 [expires: 2019-05-07]
   Key fingerprint = ED6D 6527 1AAC F0FF 15D1 2303 6FB2 A1C2 65FF B764
uid         Wheezy Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>
Når de aktuelle nøklene er i en nøkkelring, vil APT sjekke signaturer før en risikabel operasjon, slik at grensesnittet vil vise en advarsel hvis det er bedt om å installere en pakke der autentisiteten ikke kan påvises.