Product SiteDocumentation Site

4. Struktura książki

Ta książka jest oparta na studium przypadku, zapewniając zarówno wsparcie, jak i ilustrację dla wszystkich poruszanych tematów.
Rozdział 1 koncentruje się na nietechnicznej prezentacji projektu Debian oraz opisuje jego cele i organizację. Aspekty te są ważne, ponieważ określają ogólne ramy, które inne rozdziały uzupełnią bardziej konkretnymi informacjami.
Rozdziały 2 i 3 zawierają ogólny zarys studium przypadku. W tym momencie początkujący czytelnicy mogą poświęcić trochę czasu na przeczytanie dodatku B, gdzie znajdą krótki kurs zaradczy wyjaśniający szereg podstawowych pojęć komputerowych, a także pojęcia związane z dowolnymi systemem uniksowym.
Aby zająć się naszą prawdziwą tematyką, całkiem naturalnie zaczniemy od procesu instalacji (rozdział 4); rozdziały 5 i 6 odsłonią podstawowe narzędzia, z których skorzysta każdy administrator Debiana, takie jak narzędzia z rodziny APT, które są w dużej mierze odpowiedzialne za doskonałą reputację dystrybucji. Te rozdziały nie są w żaden sposób ograniczone do profesjonalistów, ponieważ każdy jest własnym administratorem w domu.
Rozdział 7 będzie ważnym nawiasem; opisuje przepływy pracy w celu efektywnego wykorzystania dokumentacji i szybkiego zrozumienia problemów w celu ich rozwiązania.
Kolejne rozdziały będą bardziej szczegółowym przewodnikiem po systemie, zaczynając od podstawowej infrastruktury i usług (rozdziały 8 do 10) i przechodząc stopniowo w górę stosu, by dotrzeć do aplikacji użytkownika w rozdział 13. Rozdział 12 dotyczy bardziej zaawansowanych tematów, które będą najbardziej bezpośrednio dotyczyły administratorów dużych zestawów komputerów (w tym serwerów), natomiast rozdział 14 to krótkie wprowadzenie do szerszego tematu bezpieczeństwa komputerowego i daje kilka rozwiązań, aby uniknąć większości problemów.
Rozdział 15 jest przeznaczony dla administratorów, którzy chcą pójść dalej i stworzyć własne pakiety Debiana.
Obecna wersja jest już dziewiątym wydaniem książki (uwzględniamy pierwsze cztery, które były dostępne tylko w języku francuskim). To wydanie obejmuje wersję 10 Debiana o nazwie kodowej Buster. Wśród tych zmian Debian obsługuje teraz UEFI Secure Boot, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo przed atakami na infrastrukturę rozruchową i ułatwiając instalację Debiana na nowych komputerach, na których Secure Boot jest zwykle domyślnie włączony. Ponownie na poziomie bezpieczeństwa AppArmor, system Mandatory Access Control, który reguluje, jakie działania mogą wykonywać różne aplikacje, jest teraz domyślnie włączony. Wszystkie zawarte pakiety zostały oczywiście zaktualizowane, w tym pulpit GNOME, który jest teraz w wersji 3.30.
Dodaliśmy kilka uwag i adnotacji na paskach bocznych. Mają różne role: mogą zwrócić uwagę na trudny punkt, uzupełnić pojęcie studium przypadku, zdefiniować niektóre terminy lub służyć jako przypomnienie. Oto lista najczęstszych z tych pasków bocznych: