Product SiteDocumentation Site

4. Struktura książki

Ta książka jest oparta na studium przypadku, zapewniając zarówno wsparcie, jak i ilustrację dla wszystkich poruszanych tematów.
Rozdział 1 koncentruje się na nietechnicznej prezentacji projektu Debiana, oraz opisuje jego cele i organizację. Aspekty te są ważne, ponieważ określają ogólne ramy, które inne rozdziały uzupełnią bardziej konkretnymi informacjami.
Rozdziały 2 i 3 zawierają ogólny zarys studium przypadku. W tym momencie początkujący czytelnicy mogą poświęcić trochę czasu na przeczytanie dodatku B, gdzie znajdą krótkie repetytorium, wyjaśniające szereg podstawowych pojęć komputerowych, a także pojęcia związane z dowolnymi systemem uniksowym.
Aby zająć się naszą prawdziwą tematyką, całkiem naturalnie zaczniemy od procesu instalacji (rozdział 4); rozdziały 5 i 6 odsłonią podstawowe narzędzia, z których skorzysta każdy administrator Debiana, takie jak narzędzia z rodziny APT, które są w dużej mierze odpowiedzialne za doskonałą reputację dystrybucji. Te rozdziały nie są w żaden sposób ograniczone do profesjonalistów, ponieważ każdy jest własnym administratorem w domu.
Rozdział 7 jest ważną "wstawką"; opisuje on przepływy pracy, mające wpływ na efektywne wykorzystanie dokumentacji, oraz szybkie zrozumienie problemów, które można rozwiązać.
Kolejne rozdziały to bardziej szczegółowy przewodnik po systemie, zaczynając od podstawowej infrastruktury i usług (rozdziały 8 do 10) i przechodząc stopniowo w górę stosu, aby dotrzeć do aplikacji użytkownika w rozdziale 13. Rozdział 12 dotyczy bardziej zaawansowanych tematów, które bezpośrednio mogą dotyczyć administratorów dużych zestawów komputerów (w tym serwerów), natomiast rozdział 14 to krótkie wprowadzenie do szerszego tematu bezpieczeństwa komputerowego, dający kilka rozwiązań na szybkie uniknąć większości problemów.
Chapter 15 is for administrators who want to go further and create their own Debian packages. Finally, Chapter 16 describes the possible future of Debian.
The present version is already the tenth edition of the book (we include the first four that were only available in French). This edition covers version 11 of Debian, code-named Bullseye. Among the changes, Debian now supports UEFI Secure Boot, providing some extra safety against attacks on the boot infrastructure, and making it easier to install Debian on new computers where Secure Boot is usually enabled by default. Again at the security level, AppArmor, a Mandatory Access Control system that regulates what various applications are allowed to perform, is now enabled by default. All included packages have obviously been updated, including the GNOME desktop, which is now in its version 3.38.
Dodaliśmy kilka uwag i adnotacji na paskach bocznych. Mają różne role: mogą zwrócić uwagę na trudny punkt, uzupełnić pojęcie studium przypadku, zdefiniować niektóre terminy lub służyć jako przypomnienie. Oto lista najczęstszych z tych pasków bocznych: