Product SiteDocumentation Site

4. Struktura książki

Książka swoimi początkami sięga kolekcji francuskiego wydawcy Eyrolles “Administrator's Handbook”, i utrzymuje to samo podejście skupione na studium przypadku, zapewniając zarówno wsparcie, jak i ilustrację wszystkich tematów, do których jest skierowana.
Rozdział 1 skupia się na prezentacji projektu Debiana, bez zwracania uwagi na aspekty techniczne, oraz opisuje jego cele i organizację. Te kwestie są ważne, ponieważ definiują ogólne ramy, które w innych rozdziałach zostaną wypełnione bardziej konkretnymi informacjami.
Rozdziały 2 i 3 dostarczają szerokiego szkicu studium przypadku. W tym miejscu początkujący czytelnicy mogą poświęcić trochę czasu na przeczytanie Dodatku B, gdzie znajdą krótki kurs wyrównawczy, wyjaśniający wiele podstawowych pojęć informatycznych, jak również pojęć nieodłącznych z systemami Unix.
Aby przejść do właściwego tematu, zaczniemy naturalnie od procesu instalacji (Rozdział 4). Rozdziały 5 i 6 zaprezentują podstawowe narzędzia, których używa każdy administrator Debiana, np. te z rodziny APT, w dużej mierze odpowiedzialne za doskonałą reputację dystrybucji. Te rozdziały nie są w żaden sposób zarezerwowane dla profesjonalistów, ponieważ każdy jest administratorem we własnym domu.
Rozdział 7 będzie ważnym wtrąceniem, gdyż opisuje sposoby efektywnego korzystania z dokumentacji i szybkiego zrozumienia problemów w celu ich rozwiązania.
Następne rozdziały będą bardziej szczegółowymi opisami systemu, zaczynając od infrastruktury i usług ((Rozdziały od 8 do 10)). Idąc dalej — docieramy do programów użytkownika w Rozdziale 13. Rozdział 12 dotyczy bardziej zaawansowanych tematów, które najbardziej dotyczą administratorów dużej ilości komputerów (włączając w to serwery), podczas gdy Rozdział 14 jest krótkim wprowadzeniem do szerszej tematyki bezpieczeństwa komputerów i dostarcza kilku rozwiązań potrzebnych do tego, aby uniknąć większości problemów.
Rozdział 15 jest dla administratorów, którzy chcą pójść o krok dalej i tworzyć własne pakiety Debiana.
Obecna wersja jest już siódmym wydaniem tej książki (łącznie z pierwszymi czterema wydaniami, dostępnymi tylko w języku francuskim). To wydanie obejmuje 8 wersję Debiana, o nazwie kodowej Jessie. Wśród najważniejszych zmian w stosunku do wersji poprzedniej można wymienić: wsparcie dla dwóch nowych architektur — arm64 dla procesorów ARM 64-bitowych, i ppc64el dla procesorów PowerPC little-endian 64-bitowych (zaprojektowanych przez IBM i licencjonowanych przez wielu różnych producentów via fundacja OpenPOWER). Z drugiej strony, niektóre architektury zostały porzucone – sparc, ia64 – ze względu na brak wolontariuszy, którzy chcieliby rozwijać te architektury (co można wyjaśnić tym, że skojarzony z nimi sprzęt komputerowy starzeje się i spada zainteresowanie pracy na nim). Niektóre architektury są nadal dostępne (w dystrybucji Unstable, lecz nie otrzymały swojej pieczęci "gotowa do wydania" (ang. ready for release). Są to: hurd-i386, kfreebsd-i386 i kfreebsd-amd64. Wszystkie pakiety, zawarte w obecnej wersji Debiana są już oczywiście zaktualizowane, łącznie z pulpitem GNOME, który ma teraz wersję 3.14. Co ciekawe, są teraz dostępne dwa nowe, alternatywne pulpity: Cinnamon (odgałęzienie Powłoki GNOME, stworzone przez i dla Linux Mint) i MATE (kontynuacja pulpitu GNOME 2.x).
Dodaliśmy kilka notatek i uwag w uzupełnieniach. Spełniają one wiele zadań: mają zwrócić uwagę na trudne miejsce, uzupełnić notatkę w studium przypadku, definiować pewne terminy lub służyć jako przypomnienia. Oto lista najczęściej występujących uzupełnień: