Product SiteDocumentation Site

1.5. Rola dystrybucji

Dystrybucja GNU/Linux posiada dwa główne cele. Są to: 1. instalacja na dowolnym komputerze wolnego systemu operacyjnego (równolegle z istniejacym systemem lub bez niego), 2. dostarczenie szerokiego zakresu oprogramowania, które powinno obejmować wszystkie potrzeby użytkowników.

1.5.1. The Installer: debian-installer

Polecenie debian-installer, zaprojektowane tak, aby było wyjątkowo modularne (i tak generyczne, jak to tylko możliwe) nakierowane jest na pierwszy z celów. Obejmuje ono szeroki zakres sytuacji instalacyjnych i — ogólnie — w dużym stopniu ułatwia tworzenie pochodnego instalatora, odpowiedniego w określonym przypadku.
Modułowość sprawia, że to narzędzie jest również bardzo złożone. Może to być zniechęcające dla wielu jego twórców. Niezależnie od tego, czy jest ono używane w trybie graficznym czy tekstowym, podobne doświadczenia mają też jego użytkownicy. Uczyniono wiele wysiłków, aby zredukować ilość pytań dokonywanych podczas instalacji, szczególnie dzięki włączeniu oprogramowania do automatycznego wykrywania sprzętu.
Warto zauważyć, że dystrybucje pochodne od Debiana różnią się znacznie w tym aspekcie i dostarczają bardziej ograniczonego Instalatora (często ograniczonego do architektury i386 lub amd64), ale bardziej przyjaznego dla niewtajemniczonych użytkowników. Z drugiej strony, dystrybucje pochodne zwykle powstrzymują się od bycia zbyt dalekimi od zawartości pakietu, aby korzystać, w miarę możliwości, z szerokiej gamy oferowanego oprogramowania, bez powodowania problemów ze zgodnością.

1.5.2. Biblioteka Oprogramowania

Ilościowo, Debian jest niewątpliwie liderem w tym zakresie, z ponad 21 000 pakietami źródłowymi. Jakościowo, polityka Debiana i długi okres badań, poprzedzających wydanie nowej wersji stabilnej, uzasadnia jego reputację, stabilność i spójność. Jeśli chodzi o dostępność, wszystko jest dostępne on-line za pośrednictwem wielu światowych mirrorów, z aktualizacjami wydawanymi co sześć godzin.
Wielu sprzedawców sprzedaje CD-ROM-y w Internecie po bardzo niskiej cenie (często za opłatą); są to "obrazy" Debiana, które są również swobodnie dostępne do pobrania w Internecie. Jest tylko jeden mankament: niska częstotliwość nowych wydań wersji stabilnych, (czasami ich rozwój trwa więcej niż dwa lata), które opóźniają włączenie nowego oprogramowania.
Większość nowych programów wolnego oprogramowania szybko znajduje swoją drogę do wersji rozwojowej, w której mogą być zainstalowane. Jeśli wymaga to zbyt wielu aktualizacji, ze względu na zależności, program może być ponownie skompilowany dla stabilnej wersji Debiana (zobacz Rozdział 15, Tworzenie pakietu Debiana, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).