Product SiteDocumentation Site

Önsöz

Linux sayılı yıllardan bu yana gücünü artırmaya devam etmekte ve her zamankinden daha fazla kullanıcıyı kendine çekerek popülaritesini yükseltmektedir. Bu yolda yapılacak ilk adım da bir dağıtım seçmektir. Bu önem taşıyan bir karar verme anıdır, çünkü her dağıtımın kendine has özellikler taşır ve baştan doğru seçim yapıldığında gelecekteki yer değiştirmelerin önüne geçilmiş olur.
Debian GNU/Linux brçok kullancısı olan "kapsamlı" bir Linux dağıtımıdır. Bu kitabın amacı da seçim yaparken bilinçli bir tercihte bulunabilmeniz için birçok bakış açısından bahsetmektir.

1. Neden Bu Kitap?

Linux has gathered a fair amount of media coverage over the years and is immensely growing, driven for example by the spreading use of virtual servers, embedded systems, and the use of artificial intelligence; it mostly benefits the distributions supported by a real marketing department — in other words, company-backed distributions (Ubuntu, Red Hat, SUSE, and so on). But Debian is far from being a marginal distribution; multiple studies have shown over the years that it is widely used both on servers and on desktops. This is particularly true among web servers where Debian and Ubuntu are the leading Linux distributions.
The purpose of this book is to help you discover this distribution. We hope to share the experience that we have gathered since we joined the project as developers and contributors in 1998 (Raphaël) and 2000 (Roland). With any luck, our enthusiasm will be contagious, and maybe you will join us sometime…
Bu kitabın ilk baskısı (2004'te) açık bir boşluğu doldurmaya hizmet etti: sadece Debian'a odaklanan ilk Fransızca kitaptı. O dönemde hem Fransızca hem de İngilizce konuşan okuyucular için konuyla ilgili birçok kitap yazıldı. Ne yazık ki neredeyse hiçbiri güncellenmedi ve yıllar geçtikçe durum Debian hakkında çok az sayıda iyi kitabın olduğu bir duruma geri döndü. İngilizceye tercümesi (ve İngilizceden çeşitli diğer dillere birkaç çevirisi) ile yeni bir hayata başlayan bu kitabın bu boşluğu dolduracağını ve birçok kullanıcıya yardımcı olacağını umuyoruz.