Product SiteDocumentation Site

2.2. Ana Plan

İş birliğinizle BT yönetimi, bazı kısıtlamaları belirleyerek ve seçilen Açık Kaynak sistemi Debian'a geçiş için bir plan tanımlayarak biraz daha kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Belirlenen önemli bir kısıtlama, muhasebe departmanının yalnızca Microsoft Windows ™ üzerinde çalışan belirli bir yazılım kullanmasıdır. Laboratuvar,ise OS X ™ üzerinde çalışan bilgisayar destekli tasarım yazılımını kullanıyor.
Falcot Corp ağına genel bakış

Şekil 2.1. Falcot Corp ağına genel bakış

Debian'a geçiş aşamalı olacaktır; sınırlı imkanlara sahip küçük bir işletme, her şeyi bir gecede makul bir şekilde değiştiremez. Başlangıç olarak, BT personeli Debian yönetimi konusunda eğitilmelidir. Daha sonra, ağ altyapısından (yönlendiriciler, güvenlik duvarları vb.) başlayarak ve ardından kullanıcı hizmetleri (dosya paylaşımı, Web, SMTP, vb.) ile sunucular dönüştürülecektir. Daha sonra ofis bilgisayarları, yeni sistemin devreye alınması sırasında her departmanın (dahili olarak) eğitilmesi için kademeli olarak Debian'a taşınacaktır.