Product SiteDocumentation Site

A.3. Linux Mint

Linux Mint là (một phần) một bản phân phối duy nhất do cộng đồng duy trì, được hỗ trợ bởi các khoản đóng góp và quảng cáo. Sản phẩm chủ lực của họ dựa trên Ubuntu, nhưng cũng cung cấp phiên bản “Linux Mint Debian Edition“ phát triển liên tục (vì nó dựa trên thử nghiệm Debian). Trong cả hai trường hợp, cài đặt ban đầu bằng cách khởi động một LiveDVD.
Việc phân phối nhằm mục đích đơn giản hóa việc truy cập vào các công nghệ tiên tiến và cung cấp các giao diện người dùng đồ họa cụ thể trên phần mềm thông thường. Ví dụ, Linux Mint dựa vào Cinnamon thay vì GNOME theo mặc định (nhưng nó cũng bao gồm MATE cũng như KDE và Xfce); Tương tự, giao diện quản lý gói mặc dù dựa trên APT, cung cấp một giao diện cụ thể với đánh giá rủi ro từ mỗi gói cập nhật.
Linux Mint bao gồm một lượng lớn các phần mềm độc quyền để cải thiện trải nghiệm của những người dùng có thể cần đến chúng. Ví dụ: Adobe Flash và trình giải mã đa phương tiện.