Product SiteDocumentation Site

2.5. Tại sao là Debian Jessie?

Mỗi bản Debian được phát hành bắt đầu vòng đời của nó là một bản phân phối liên tục thay đổi, còn được biết đến là “bản Testing”. Nhưng tại thời điểm chúng tôi viết những dòng này, Debian Jessie là “bản ổn định” mới nhất của Debian.
Việc lựa chọn Debian Jessie rất hợp lý dựa trên thực tế rằng mọi quản trị viên nào quan tâm đến chất lượng của các máy chủ thì sẽ thiên về bản ổn định của Debian một cách tự nhiên. Mặc dù bản ổn định trước đó vẫn còn được hỗ trợ khá lâu, các quản trị viên Falcot không cân nhắc nó bởi quá trình hỗ trợ sẽ không đủ lâu dài và bản mới nhất cũng mang đến các tính năng mới khá thú vị mà họ quan tâm.