Product SiteDocumentation Site

4. Estructura del llibre

Aquest llibre està fet a partir d'un cas d'estudi que dóna tant suport com exemples de tots els temes que es tracten.
El capítol 1 es centra en una presentació no tècnica del projecte Debian i en descriu els objectius i l'organització. Aquests aspectes són importants perquè defineixen un marc general que serà completat en altres capítols amb informació més concreta.
Els capítols 2 i 3 presenten el caso d'estudi en línies generals. En aquest punt, els lectors principiants poden fer una ullada a l'apèndix B, on poden trobar un breu curs que explica un seguit de nocions bàsiques d'informàtica, així com també els conceptes inherents a qualsevol sistema Unix.
Per començar a entrar en matèria, naturalment començarem amb el procés d'instal·lació (capítol 4); els capítols 5 i 6 ens mostraran les eines bàsiques que qualsevol administrador Debian usarà, com ara les de la família APT que és, en gran mesura, responsable de l'excel·lent reputació que té la distribució. Aquests capítols no són exclusivament per a professionals, atès que cadascú fa, a cada seva, d'administrador.
El capítol 7 serà un important parèntesi; descriu els fluxos de treball per a eficientment usar la documentació i així comprendre ràpidament els problemes a fi de resoldre'ls.
Els següents capítols esdevindran un passeig més detallat del sistema, començant per la infraestructura bàsica i els serveis (des del capítol 8 fins al 10) i s'anirà avançant progressivament fins a les aplicacions d'usuari al capítol 13. El capítol 12 tracte temes més avançats que seran d'interès per a administradors de grans quantitats d'ordinadors (incloent servidors), mentre que el capítol 14 és una breu introducció a l'ampli tema de la seguretat en ordinadors i proporciona algunes claus per evitar la majoria de problemes.
El capítol 15 és per a administradors que vulguin aprofundir i crear els seus propis paquets Debian. Finalment, el capítol 16 descriu el possible futur de Debian.
La present versió és ja la desena edició del llibre (hi comptem les quatre primeres que eren únicament en francès). Aquesta edició tracta la versió 11 de Debian, anomenada Bullseye. Entre els canvis, Debian ara és compatible amb el mode Secure Boot de UEFI, aportant certa seguretat addicional contra atacs a la infraestructura de l'engegada, i facilitant la instal·lació de Debian en ordinadors nous on el Secure Boot està activat per defecte. També a nivell de la seguretat, AppArmor, un Sistema de Control d'Accés Obligatori que regula què poden fer les aplicacions, està activat per defecte. Òbviament, tots els paquets han estat actualitzats, incolent també l'escriptori GNOME, que ara està a la versió 3.38.
Hem afegit algunes notes i comentaris en requadres. Tenen vàries funcions: poden centrar l'atenció en un aspecte difícil, completar nocions del cas d'estudi, definir termes o servir com a recordatoris. A continució hi ha una llista de les anotacions més comunes: