Product SiteDocumentation Site

3. Enfocament general

Tota la documentació genèrica que puguis trobar sobre GNU/Linux també s'aplica a Debian, ja que aquesta inclou la majoria del programari lliure usual. No obstant, la distribució incorpora moltes millores, i és per això que hem decidit de descriure primer la manera de fer les coses a l'«estil Debian».
És important seguir les recomanacions de Debian, però encara ho és més entendre'n les raons. Per tant, no ens limitarem només a explicacions pràctiques; també descriurem el funcionament del projecte de manera que puguis tenir-ne un coneixement exhaustiu i consistent.