Product SiteDocumentation Site

8.5. Crear comptes

Una de les primeres accions que un administrador ha de fer al configurar una nova màquina és crear els comptes d'usuari. Això es fa normalment utilitzant l'ordre adduser que pren un nom d'usuari com a argument per a crear el nou usuari.
L'ordre adduser fa algunes preguntes abans de crear el compte, però el seu ús és bastant senzill. El seu fitxer de configuració, /etc/adduser.conf, inclou tots els paràmetres interessants: es pot utilitzar per establir automàticament una quota per a cada nou usuari mitjançant la creació d'una plantilla d'usuari, o per canviar la ubicació dels comptes d'usuari; aquest últim rarament és usat, però pot ser útil quan teniu un gran nombre d'usuaris i voleu repartir els seus comptes en diversos discos, per exemple. També podeu triar un intèrpret d'ordres predeterminat diferent.
La creació d'un compte afegeix al directori inicial de l'usuari el contingut de la plantilla /etc/skel/. Això proporciona a l'usuari un conjunt de directoris i fitxers de configuració estàndard.
En alguns casos serà útil afegir un usuari a un grup (a part del seu grup “principal” per defecte) per tal de concedir-li permisos addicionals. Per exemple, un usuari que està inclòs al grup audio pot accedir als dispositius d'àudio (vegeu la barra lateral TORNAR A LES BASES Permisos d'accés a dispositius). Això es pot aconseguir amb una ordre com ara adduser usuari grup.