Product SiteDocumentation Site

13.6. Desenvolupament

13.6.1. Eines per a GTK+ al GNOME

Anjuta (al paquet anjuta) i GNOME Builder (al paquet gnome-builder) són entorns de desenvolupament integrats («Integrated Development Environment» o IDE) optimitzats per crear aplicacions GTK+ per a GNOME. Glade (al paquet glade) és una aplicació dissenyada per crear interfícies gràfiques GTK+ per al GNOME i desar-les en un fitxer XML. Aquests fitxers XML poden ser carregats per la biblioteca compartida de GTK+ mitjançant el seu component GtkBuilder per recrear les interfícies desades; aquesta característica pot ser interessant, per exemple per a connectors que requereixen diàlegs.

13.6.2. Eines per a les Qt

Les aplicacions equivalents per a les Qt són KDevelop per a KDE (al paquet kdevelop) per a l'entorn de desenvolupament, i Qt Designer (al paquet qttools5-dev-tools) per al disseny d'interfícies gràfiques per a les aplicacions Qt.
El KDevelop també és un IDE genèric i proporciona connectors per a altres llenguatges com el Python i PHP i diferents sistemes de compilació.