Product SiteDocumentation Site

16.2. El futur de Debian

A part d'aquests desenvolupaments interns, es pot esperar raonablement que surtin a la llum noves distribucions basades en Debian, ja que moltes eines continuen simplificant aquesta tasca. També s'iniciaran nous subprojectes especialitzats, per tal d'ampliar l'abast de Debian cap a nous horitzons.
La comunitat d'usuaris de Debian augmentarà i nous col·laboradors s'uniran al projecte... incloent-vos, potser, a vosaltres!
Hi ha debats recurrents sobre com evoluciona l'ecosistema de programari, cap a les aplicacions distribuïdes dins de contenidors, on els paquets Debian no tenen cap valor afegit, o amb gestors de paquets específics del llenguatge (p. ex. pip per a Python, npm per a JavaScript, etc.), que estan tornant obsolets dpkg i apt. Davant aquestes amenaces, estic convençut que els desenvolupadors de Debian trobaran la manera d'abastar aquests canvis i de continuar donant valor als usuaris.
Malgrat l'antiguitat i la mida respectable, Debian continua creixent en tota mena de direccions (de vegades inesperades). Els col·laboradors estan plens d'idees, i les discussions a les llistes de correu de desenvolupament, fins i tot quan sembla que pugen de to, continuen augmentant el ritme. Debian es compara de vegades amb un forat negre, de tal densitat que qualsevol nou projecte de programari lliure és atret.
Més enllà de l'aparent satisfacció de la majoria dels usuaris de Debian, una tendència profunda és cada vegada més indiscutible: la gent (i les empreses!) s'adona cada vegada més que col·laborar, en lloc de treballar sol en un racó, condueix a millors resultats per a tots. El nombre d'empreses que depenen de Debian és més gran cada any.
Per tant, el projecte Debian no està amenaçat d'extinció…